Debatt. .

2017-11-16 11:00
Vårdpersonal på ett äldreboende.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
Vårdpersonal på ett äldreboende.

Därför bör New Public Management avskaffas

NPM (New public management) en minutstyrd verksamhet med högsta möjliga vinst som drivkraft. Så ska inte äldreomsorg bedrivas.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Det går inte att få en bra äldreomsorg om den drivs med två oförenliga system. Ett system där målet är bästa möjliga omsorg. Där det är de äldres önskemål och behov som skall styra. 

Det tillgodoses bäst i en organisation som bygger på samtal mellan den äldre och omsorgspersonalen – deras erfarenheter och kunskaper. Skall det fungera bra skall det vara en decentraliserad organisation.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Äldreomsorg är ett komplext system som inte skall bedrivas i i en minutstyrd verksamhet med högsta möjliga vinst som drivkraft. Så som är fallet med systemet beställare och konkurrerande utförare, det vill säga NPM (New public management).

NPM lanserades under den nyliberala vågen på 1990-talet i tron om att man skulle kunna skapa en effektivare verksamhet genom att överföra ett minutstyrt system som användes inom bilindustrin.

Kombinationen av ogenomtänkta privatiseringar och aktiebolag som har vinst som mål ledde till att äldreomsorgen bedrivs i allt större koncerner.

Västerås bör därför lämna NPM-systemet. Det finns bra alternativ som med stor framgång prövats i andra kommuner. Ett som stöds av de båda fackförbunden Kommunal och Vision är det så kallade Skönsmons-projektet i Sundsvall.

Organisationen bygger på vårdlag inom geografiska områden
med definierade grupper äldre och den omsorgspersonal som direkt arbetar med de äldre. Ledningen finns i respektive stadsdel och får därmed direkt kontakt med verksamheten.

Erfarenheterna av Skönsmons hemtjänst är att det förbättrat den viktiga kontinuiteten. Genom att ett mindre antal personal kommer till den äldre blir de mer bekanta med varandra.

Det gör att de äldre känner sig mer nöjda och tryggare. Arbetssituationen har förbättrats för personalen. De känner mer arbetstillfredsställelse genom ökat inflytande.

Antalet sjukskrivningar och förtida pension har minskat. Verksamheten har också påverkats ekonomiskt. Skönsmon håller sin budget och det går inga vinster ur systemet.

Äldreomsorgen är en välfärdstjänst av allmänt intresse. Därför är den skattefinansierad med målet bästa möjliga omsorg. Därför skall inga vinstintressen styra, så som det blivit genom tillämpningen av marknadsmekanismer.

En marknad med konkurrerande företag kan aldrig klara likvärdighet eller en hundraprocentig täckning som ett väl fungerande samhälle behöver.

De äldres behov skall styra. De kan i hemtjänsten se olika ut från den ena dagen till den andra. Därför måste styrningen vara decentraliserad och utgå från de äldres behov och omsorgspersonalens kompetens.

Roland Sundgren  
Ordförande i Gamla gardet