Replik. .

2017-09-07 07:00
”Väglobbyn och marknadsliberalismen har haft en förödande inverkan på hela Sveriges järnväg”, skriver debattören.  Bild: Stig-Åke Jönsson/TT
”Väglobbyn och marknadsliberalismen har haft en förödande inverkan på hela Sveriges järnväg”, skriver debattören.

Inget land misshandlar sin järnväg som Sverige

Replik till Felix Lundqvist debattartikel ”Att införa nolltaxa – ingen radikal idé” från fredagen den 18 augusti. 
Felix Lundqvist (ordförande för S-studenter Lectio i Västerås) hävdar att framtidens transportmedel är höghastighetståg. Jag vågar påstå att den slutsatsen inte alls är så självklar. Sveriges järnvägar är i dag oerhört illa behandlade av våra politiker som genom sanslösa beslut om privatisering, fragmentisering och strypt finansiering av underhåll och reparation av spår och infrastruktur nästan har kapsejsat ett fantastiskt transportsystem.

 

Inget annat land har misshandlat sin järnväg som Sverige. Under slutet av förra århundradet var den svenska järnvägen den mest välskötta och lönsammaste järnvägen i hela Europa. Men det ville inte marknadsliberalerna acceptera. Nej, nu skulle det privatiserats och fragmenteras. Väglobbyn och marknadsliberalismen har haft en förödande inverkan på hela Sveriges järnväg. Genom att stycka sönder och privatisera har man lyckats att ge vårt land en av Europas sämst skötta järnvägar med ständiga kriser och problem.

All service som att enkelt kunna köpa biljetter och få information om avgångstider, etcetera, har rationaliserats bort. Resenärerna väntas behärska den senaste mobiltelefontekniken. Våra politiker har krävt mycket hårda avkastningskrav av SJ som för att överleva måste banta sig till döds.

Järnvägens främsta fördel som transportsystem är att transportera gods och varor i stora containertåg till terminaler med kombitrafik samt frakta tunga bulkvaror. I USA transporteras till exempel över 60 procent av allt gods på järnväg. Orsaken är att en tung lastbil eller buss sliter lika mycket på vägar och broar som 15 000 personbilar!

Den andra stora fördelen med spårburen trafik är att man kan frakta ett stort antal passagerare snabbt både på korta och medellånga sträckor.

Däremot är det oerhört dyrt att investera i nya höghastighetsbanor. Bara att bygga upp ett höghastighetsnät mellan våra stora tre städer kostar nästan 400 miljarder kronor!

Nej, använd pengarna där det gör mest nytta. Se till att år av eftersatt underhåll och upprustning av befintligt järnvägsnät äntligen kommer till stånd och sluta misshandla SJ. Det är bråttom nu. Alternativet är att lägga ner järnvägen för gott.

 

Clas Lundberg (S) 
medlem av Gamla gardets järnvägsgrupp