Debatt. .

2017-08-24 07:00
Arkitekten Leif Karlsson har skapat en modell som visar hur stationsområdet skulle kunna se ut med en nedgrävd järnväg.  Bild: Joni Nykänen
Arkitekten Leif Karlsson har skapat en modell som visar hur stationsområdet skulle kunna se ut med en nedgrävd järnväg.

Järnvägen blir en barriär för all rimlig framtid

Den för Västerås stads framtida utveckling viktigaste frågan är att utveckla stationsområdet. I stället för att blockera så gäller det att man förenar nuvarande cityområde med Mälaren och dess bebyggelse.

Byggt utan hinder med alla gator och allmänna trafikytor i ohindrat markplan. Det avgör våra framtida möjligheter att få en effektiv stad med nuvarande tillväxt som om några tiotal år har en befolkning på över 200.000 invånare.

Vårt förslag om en nedgrävd järnväg under jord där bussar, taxi, bilar, cyklister rör sig på marknivån genom de nya stadskvarteren bygger på den ursprungliga idén om Mälarbanan. Det är samma principer som gäller för Sundbyberg där 1,6 kilometer under jord nu genomförs som den senaste etappen av Mälarbanan. Västerås nergrävda stationsområde blir den sista etappen.

Den sammanlagda sträckan under jord är i Västerås ca 0,8 kilometer. Den övriga sträckan utförs som öppen nedsänkning. Kostnaderna beräknas till högst två miljarder. Tunnelbygget i Sundbyberg som både lönsamt och uppskattat är dubbelt så lång. Som i Sundbyberg är det Trafikverket som är huvudman för projektet eftersom en färdigbyggd Mälarbana med trafik ända till Oslo är ett riksintresse. Västerås får disponera marken ovanför spåren enligt samma avtal som Sundbyberg.

Kvartersmarken ifrån det frilagda spårområdet ger byggrätter för minst åtta stycken kraftfulla nya kvarter. Vilket innebär 8 gånger 40 000 kvm bruttoytor, totalt 320 000 kvadratmeter innehållande cityverksamheter som kontor, utbildningsverksamheter, hotell, restauranger, butiker, bostäder etc. Parkering för personbilar sker i de åtta stadskvarterens våningsytor under jord i minst två plan.

Med spåren kvar på marken isolerar man staden ifrån Mälaren och bevarar stora trafikhinder till mycket stora kostnader för bil- och busstrafiken. Och har man kvar barriären mellan city och Mälarområdet skapas för all rimlig framtid en 1,8 kilometer lång omväg som innebär omfattande avgasutsläpp och oerhörda kilometerkostnader och tidsförluster för bussar, bilar och andra transportsystem som under ett årtionde ackumuleras till många miljarder omräknat i nutida penningvärde.

Vårt förslag öppnar upp Västerås som en sjönära storstad i det expansiva Mälarområdet där hållbar miljö och kvalitet lyfter staden till en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, leva och verka i.

Förslagsställarna arkitekt Leif Karlsson har lång erfarenhet ifrån stadsplanering både i Västerås och andra städer. Clas Lundberg var tidigare utvecklingschef i Göteborg stad och har arbetat med att utveckla järnvägsprojekt runt om i världen under sin tid på ASEA Traction.

 

 

Clas Lundberg & Leif Karlsson  
Medlemmar av Gamla gardets (S) -järnvägsgrupp