Debatt. .

2017-09-14 07:00
”Vi behöver förskolor som håller i längden utan att tumma på kvalité, miljö eller möjligheter till pedagogisk verksamhet, kreativitet och lek”, skriver debattören.  Bild: JONAS EKSTRÖMER/TT
”Vi behöver förskolor som håller i längden utan att tumma på kvalité, miljö eller möjligheter till pedagogisk verksamhet, kreativitet och lek”, skriver debattören.

Nu börjar vi bygga de nya konceptförskolorna

Västerås växer och med en växande befolkning behöver vi även säkerställa att det finns förskoleplatser för våra yngsta invånare.

En plats på förskola kan vara skillnaden för en familj mellan att flytta och ta jobb i Västerås eller att stanna kvar på annan ort. Goda möjligheter till barnomsorg är något som bidrar till att göra Västerås till en attraktiv stad.

Vi behöver förskolor som håller i längden utan att tumma på kvalité, miljö eller möjligheter till pedagogisk verksamhet, kreativitet och lek. Med den nu påbörjade byggnationen av konceptförskolor ser vi att vi möjliggör allt detta.

I Västerås har vi många olika sorters förskolor, utöver olika inriktningar så är även de fysiska byggnaderna varierande i utformning och skick. Det vi i förskolenämnden har sett är att förskolor med en eller två avdelningar är mycket sårbara vid sjukdom eller vid behov av exempelvis kompetensutveckling hos personalen. Förskolenämnden har därför i bred enighet beslutat att bygga så kallade konceptförskolor.

Detta innebär förskolor där såväl den inre som den yttre miljön är anpassade för både lek och lärande för barnen, men även är en bra arbetsmiljö för personalen. Med utformning som är hållbar i längden, med smarta lösningar som kan hantera större men även mindre barngrupper.

Extra vikt har lagts vid ljudmiljön. Förskolorna kommer att ha flera avdelningar och ha större möjlighet att planera och schemalägga vid eventuell frånvaro, behovet av vikarier kan minska och mängden personal som möter barnen kan hållas på en lägre nivå om befintlig personal stöttar upp vid frånvaro.

Arbetet med konceptförskolor gör byggnationen av nya förskolor billigare och snabbare eftersom det endast krävs en projektering för byggnaden men det ändå kan ge flera förskolor. Tjänstemän vid Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med tjänstemän för Teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram ett koncept för förskolor som kommer hålla även i framtiden.

Vårt mål är att förskolan ska vara trygg och anpassad för den pedagogiska verksamheten, för såväl barn som personal, ute som inne.

Att nu se de politiska beslut nämnden har fattat omsättas i praktiken är väldigt glädjande. Önsta förskola är först ut av sex planerade koncepförskolor.

 

Maria Kesselring (S) 
Vice ordförande förskolenämnden