Debatt. .

2017-10-05 07:00
En höjning av tandvårdsbidraget är en av de satsningar som bidrar till att minska ekonomiska orsaker till att människor inte regelbundet besöker tandvården. Ett viktigt steg för en mer jämlik och god tandhälsa, skriver debattören.  Bild: Janerik Henriksson / TT
En höjning av tandvårdsbidraget är en av de satsningar som bidrar till att minska ekonomiska orsaker till att människor inte regelbundet besöker tandvården. Ett viktigt steg för en mer jämlik och god tandhälsa, skriver debattören.

Ökat tandvårdsstöd minskar hälsoklyftorna

En god tandhälsa är viktig för att vi ska uppleva att vi mår bra. När tandhälsan å andra sidan är dålig kan det dessutom både vara ett tecken på – och en orsak till ohälsa i kroppen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Det gör att tandvården, med sitt förebyggande arbete och möjlighet att tidigt motverka dålig tandhälsa, har en viktig roll för att främja en god hälsa i befolkningen.

För att uppmuntra till regelbundna tandvårdsbesök vill regeringen nu dubbla det allmänna tandvårdsbidraget. Går budgeten igenom kommer alla från nästa år att få ytterligare 150-300 kronor per år, för att bekosta tandläkarbesök. Förslaget innebär att tandvårdsbidraget höjs från 300 kronor till 600 kronor för gruppen 22-29 år och för gruppen 65 år eller äldre, samt från 150 till 300 kronor för gruppen 30-64 år.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Den här höjningen av tandvårdsbidraget är en del av en utökad solidarisk finansiering av tandhälsa. Tidigare har regeringen också höjt åldern för fri tandvård. Höjningen införs stegvis, och från 2019 kommer tandvården att vara avgiftsfri upp till 23 års ålder. Båda dessa satsningar bidrar till att minska ekonomiska orsaker till att man inte regelbundet besöker tandvården och är därmed viktiga steg för en mer jämlik och god tandhälsa.

På sikt behövs dock en större reform av tandvårdsstödet, eftersom det idag är fristående från det övriga sjukförsäkringssystemet. Det innebär att samhället inte likställer hälsa i munnen med hälsa i övriga kroppen, och har effekten att patienten själv kan få bära en ansenlig kostnad för tandvård. God munhälsa riskerar därför i alltför stor utsträckning att bero på individens ekonomiska situation. Den sortens hälsoklyfta i befolkningen kan och ska vi motverka.

S-MP-regeringen har i sin regeringsförklaring satt upp som mål att på en generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Det är ambitiöst, men vi kan se att viktiga beslut tas och satsningar görs, steg för steg, för att nå det målet.

 

 

Pernilla Rinsell (MP) 
Regionråd