Debatt. .

2017-08-31 07:00
”… om Sällström så gärna vill dricka kaffe är han ­välkommen att komma ur sin ­politiska bubbla och dricka kaffe med en bred vänsterrörelse i Västerås”, svarar debattören Shiar Mala Said till David Sköld Sällström. BILD: JESSICA GOW/TT
”… om Sällström så gärna vill dricka kaffe är han ­välkommen att komma ur sin ­politiska bubbla och dricka kaffe med en bred vänsterrörelse i Västerås”, svarar debattören Shiar Mala Said till David Sköld Sällström.

(V) saknar förankring i folkflertalet

Det är glädjande att läsa Shiar Saids brinnande svar till mig angående min kritik mot vänsterns bristande förankring i arbetarrörelsen (#7 av ETC Västerås). Det slår mig dock hur bred avsaknaden av självkritik är hos Shiar Mala Said, ordförande i Vänsterpartiet Västerås.

Ser inte Said hur traditionella arbetarområden inom facken vänt sig bort från Vänsterpartiet? Att det finns hela arbetslag på ABB – industriernas monteringsgolv som aktivt väljer bort Vänsterpartiet till förmån för andra partier. Ser inte Said det uppenbara när partistyrelsen och kongressen 2016 röstade ner Vänsterpartiet Lunds förslag om att kvotera in arbetare till förtroendeuppdragen inom Vänsterpartiet (motion D9)? Att det är symptomatiskt för ett parti som företräds av akademiker som saknar förankring i folkflertalet.

Eller att Vänsterpartiet systematiskt övergett kvinnokampen i storstädernas förorter, att partiet lämnat walkover till religiösa extremister. Allt detta gör att det blir lite hycklande över Saids valtal om Vänsterpartiets förträfflighet. Finns det ingen självkritik finns heller ingen förståelse för vanligt folks oro och tankar. Hur ska Said nå de utsatta om Said inte vet eller ser vad de utsatta kämpar med?

Jag berättar gärna för Said över en kaffe hur det är att leva som låginkomsttagande man i ett land där ingen tar hans parti. Är Said intresserad av att höra andra människors perspektiv eller nöjer han sig med att tala med skygglapparna på?