Debatt. .

2017-05-25 06:58
”Det är samtalen om samhället som håller ihop samhället.”, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT
”Det är samtalen om samhället som håller ihop samhället.”, skriver debattören.

Vi ska slå vakt om verklig kunskap

I dag är en bra dag. Jag gläds åt att ETC etablerar sig i Västerås. ETC har möjligheten att komplettera nyhetsbevakningen i staden och möjligheten att komplettera andra mediers ledarsidor. Politik och samhällsbyggande behöver perspektiv och granskning. 

Perspektiven behövs så att vi i samhället kan rätta till det som inte fungerar tillräckligt väl, och göra det som fungerar bra ännu bättre. Flera oberoende medier bidrar till detta. 

Jag är socialdemokratisk politiker. Politiska beslut som fattas i stadshuset får direkt inverkan i din och min vardag. Besluten påverkar undersköterskans och patientens vardag. Politiken påverkar pensionärens likväl som byggnadsarbetarens dagliga liv. Därför är medierna en viktig beståndsdel i vårt öppna samhälle. Eftersom att politik påverkar är samtalen om politik viktiga. Jag tar varje chans till att ha sådana samtal i mina politiska uppdrag. Det är samtalen om samhället som håller ihop samhället. 

För mig som är politiker är det därför viktigt att medierna kan belysa politiken. Detta stärker vårt samhälle och hjälper människor förstå konsekvenserna av de beslut som vi politiker fattar. 

Historien visar oss att pressfriheten bidragit till att makthavare kunnat granskas och att allmänheten fått information om detsamma. Detta har stärkt vårt land. Politiska partier ska kunna stå pall för granskning. Det är en förutsättning för politikens mandat. Du som är väljare ska alltid kunna förvänta dig just detta. 

I dag finns en ny form av medier som inte skriver med tydlig avsändare och den information som dessa medier förmedlar består ofta av så kallade alternativa fakta som inte är annat än medvetna omskrivningar av sanningen. Det är oärligt och det är du som är väljare de försöker lura. Verklig kunskap handlar inte bara om tillgång till information, utan lika mycket om förmåga att tolka den. Vi ska slå vakt om den verkliga kunskapen. Sverige behöver medier som ifrågasätter, driver på samhällsfrågorna och skriver om sådant som är sant. 

Det hör sedan debatten till att politiker och väljare tycker annorlunda. Fakta till debatten måste dock vara riktig. Annars får inte debatten grund. 

Under april månad hade jag förmånen att få tjänstgöra som ombud på Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Där fördes många bra samtal om det öppna samhället och beslut togs om att värna lokal och oberoende journalistik. Jag tror att behovet av att göra just detta kommer att behöva aktualiseras i framtiden. Jag är en stor anhängare av stödet till det fria ordet. 

Min erfarenhet av ETC är att de förmedlar nyheter och opinion med kvalitet. Jag ska läsa tidningen med intresse. Lagom till i dag har jag också sett till att bli prenumerant. 

Välkomna till Västerås ETC! Välkomna till Staden som håller ihop.

 

Magnus Johansson (S) 
Arbetarekommunens ordförande i Västerås