Inrikes.

2017-07-07 07:00
Tidigare var det Svenska motståndsrörelsen som marscherade på gatorna ett par gånger om året i snitt. Nu är det Nordiska motståndsrörelsen.  Bild: Ulf Palm /TT
Tidigare var det Svenska motståndsrörelsen som marscherade på gatorna ett par gånger om året i snitt. Nu är det Nordiska motståndsrörelsen.

Expo: Extremhögern är på frammarsch

Den mest radikala delen av extremhögern är på frammarsch i landet. I Västmanland har antalet aktiviteter mångdubblats 2016 jämfört med året innan – men ligger på en förhållandevis låg nivå jämfört med grannlänet.
​– Inför valet så ökar aktiviteterna, säger Daniel Lindström vid polisen i Västmanland.

I Västmanlands län har antalet aktiviteter bland den mest radikala delen av extremhögern mer än fördubblats jämfört med året innan. Det är propagandaspridning som, precis som tidigare år, är den vanligaste formen av aktivitet. Detta enligt Expos dokumentation av aktiviteter i den rasideologiska miljön under 2016. I sammanställningen delas aktivismen in i olika grupper: propagandaspridning, manifestationer, sociala aktiviteter, kampförberedande aktiviteter, föredrag, kommunpolitik, demonstrationer och konserter.

Största aktiviteten på tio år

Sammanställningen visar att extremhögern är på frammarsch i landet med 3 064 aktiviteter. Det är det högsta antalet sedan Expo inledde de årliga sammanställningarna 2008.

I Västmanlands län rör det sig om 70 aktiviteter 2016, vilket är en ökning jämfört med året innan då motsvarande siffra var 11. Det var dock mer aktivitet 2014 där motsvarande siffra låg på 138.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Men i jämförelse med exempelvis Dalarnas län är aktiviteten i vårt län inte så hög.I grannlänet var antalet aktiviteter 320. Det är därmed, i relation till folkmängd, den svenska nazismens starkaste fäste.

Enligt Expo är den främsta förklaringen till ökningen i landet att Nordiska motståndsrörelsen har tagit rollen som den ledande nazistorganisationen i Sverige. När Svenskarnas parti inte fick framgångar i valet 2014 uppstod ett utrymme för en ny organisation med ambitionen att bli rikstäckande. Det har blivit Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Vars närvaro under Almedalsveckan har mötts av protester.

Det är just Nordiska motståndsrörelsen som har ökat sin aktivitet i länet under 2016. Särskilt Arboga sticker ut när det gäller NMR:s aktivitet och då rör det sig om propagandaspridning.

NMR beskrivs som en radikal, hierarkisk och nazistisk organisation som ställer krav på medlemmarna att leverera.

Daniel Lindström, inspektör vid polisen i Västmanland, överraskas inte av resultaten i sammanställningen. Men från polisens håll har man ännu inte märkt av en ökad aktivitet, men Lindström konstaterar att det förekommer en aktivitet som ligger i linje med hur det brukar vara.

– Det är en helt väntad utveckling. Det är alltid så här att efter valet sjunker aktiviteterna och inför valet så ökar aktiviteterna. Många som var med i Svenskarnas parti tidigare har gått till NMR även om det är ett begränsat antal. Min bedömning är att de flesta därifrån har lämnat aktiviströrelsen helt, vad vi vet. Det är ett fåtal från Västmanland som är medlemmar i NMR och de är aktiva på så sätt att de klistrar klisterlappar på lyktstolpar, lägger flygblad i brevlådor och hänger upp banderoller över E18. Utöver det har vi inte sett en ökad aktivitet. Den ökning som finns härleder jag till att det ganska snart är val, säger han.

Han berättar att Västmanlandspolisen följer utvecklingen inom extremgrupperna.
– Vi vet vilka personer det är och håller ett öga på dem på vårt sätt. I länet ser vi egentligen ingen ökad aktivitet, men det finns enligt Säpo en ökad aktivitet i övriga Sverige och en ökad tillströmning av medlemmar, säger han.

Daniel Lindström förklarar att han bland annat kommer i kontakt med gruppernas aktivitet när flygblad ramlar ner i brevlådan hos folk.
– Eller när folk tar illa vid sig av något som sprejats på en fasad, och då tar man en bild av detta och skickar till polisen. Tidigare var det SMR som marscherade på gatorna ett par gånger om året i snitt. Nu är det NMR. Det brukar bli hetare klimat innan valet, säger han.

Dokumenterad våldspotential

Från Expos håll understryker man hur viktigt det är att polisen har kunskap om NMR och liknande rörelser. Än mera nu än när Svenskarnas parti var dominerande då de ansträngde sig för att vara ett parti.

– I Svenskarnas parti fanns också kopplingar till individer som var inblandade i våld och medborgargardeverksamhet och sådant, men i Nordiska motståndsrörelsen finns individer med dokumenterad våldspotential. De har en tydligt revolutionär agenda, en tradition av våld, de uppmanar sina medlemmar att bära kniv och de uppvisar en aggressivitet i mötet med allmänheten, politiska motståndare och polisen, säger Jonathan Leman, researcher på den antirasistiska stiftelsen Expo, till ETC Norrköping.

 

Expos rapport:
• I mätningen för 2016 ingår totalt 14 organisationers aktiviteter. Samtliga organisationer kan kopplas till rasideologiska idéer. Aktiviteterna som räknas delas in i propagandaspridning (2 434 stycken år 2016), manifestationer (177), sociala aktiviteter (169), kampförberedande aktiviteter (168), föredrag (101), kommunpolitik (8), demonstrationer (2) och konserter (5).

• Den vanligaste formen för aktivism förra året var propagandaspridning.

• Totalt är det 70 aktiviteter i Västmanland. 30 av dessa kan tillskrivas Arboga och då rör det sig om Nordiska motståndsrörelsen och propagandaspridning.

• I Västerås kan man se 19 fall av propagandaspridning med avsändare NMR.