Inrikes.

2017-10-27 07:00

Från nedläggning till expansion – partiernas åsikterna går isär

1. Vad vill ni ska hända med flygplatsen efter nästa kommunval?

2. Hur ser ni på möjligheten att lägga ner passagerartrafiken och behålla flygplatsen för annan verksamhet?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

”Inga skattemedel till flygplatsen”

Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet:

1. Vänsterpartiet har som enda parti under en längre tid drivit att inga skattemedel ska gå till flygplatsen. Det är inte rätt att västeråsarna subventionerar charterresor och tomma flygbyggnader när pengarna behövs till förskola, skola och äldreomsorg.

Vi har under flera mandatperioder sett mängder av försök att minska flygplatsens förluster, men tyvärr har det inte gett det resultat som utlovats. Därför vill vi påbörja en nedläggning av flygplatsen och en avveckling av bolaget snarast möjligt.

Vi ser det som en möjlighet att använda marken till annat när kommunen expanderar. Exempelvis bostäder eller mark för företag.

2. Det viktiga för oss är att de privata verksamheter som finns på området bär sina egna kostnader. I dag har flygplatsbolaget inte som uppgift att ansvara varken för skolflyg eller ambulansflyg.

Om staten, privata företag eller regionen behöver flygplatsen får de vara med och betala.

Vi har tidigare motionerat om att få fram en plan för hur en nedläggning kan gå till. Då måste man förstås belysa de olika verksamheterna. Vilka delar kan samordnas med Johannisberg och vilka kan någon av alla de närliggande flygplatserna i regionen ta över?

”Slöseri med skattepengar”

Jesper Brandberg, Liberalerna:

 

1. Liberalerna gick 2014 till val på att stöden till flygplatsen ska fasas ut under mandatperioden. Så har tyvärr inte skett. I stället har de kommunala stöden ökat kraftigt, vilket enligt oss innebär slöseri med skattepengar. Liberalerna har ännu inte antagit något handlingsprogram inför nästa mandatperiod. Ett sådant antar vi i februari 2018. Av respekt för den interna demokratiska processen kommenterar vi inte det arbete som pågår med programmet förrän det är klart.

2. Det är fullt möjligt att göra på det sättet. Om ett sådant tillvägagångssätt skulle spara rejält med pengar för kommunen så är vi beredda att titta seriöst på det.

”Flygplatsen ska utvecklas”

Elisabeth Unell, Moderaterna:

1. Västerås flygplats ska utvecklas och ha många olika verksamheter som passagerarflyg, godsflyg, militärflyg, charter, privatflyg, helikopter/flygutbildning, taxiflyg och museum. Det är en viktig säkerhetsfråga att kunna ha en fungerande flygplats. Västerås behöver dock inte två flygplatser så vi moderater ser Johannisberg som ett framtida bostadsområde.

 Västerås ska vara ett infrastrukturnav med tillgång till alla olika typer av kommunikationer (digitalt, järnväg, hamn, flygplats och vägar). All infrastruktur kostar men flygplatsen måste kraftigt minska sina underskott.

2. Nej, varför det? Det är att ha flygplatsen öppen med exempelvis bemannat flygledartorn som kostar. Flygplatsen är en helhet och passagerarflyg ger en intäkt under förutsättning att man inte tar stora risker som tyvärr har skett.

”Flygplatsen är viktig för försvaret”

Ann-Christine From Utterstedt, Sverigedemokraterna:

 

1. Vi har hela tiden varit positiva till att behålla flygplatsen och är fortsatt positiva även efter nästa val. Flygplatsen är oerhört viktig för försvaret och vid kriser vilket var alldeles uppenbart vid skogsbranden som drabbade Västmanland hårt. Den är ju också avhängig på om de olika utbildningarna som nyttjar flygplatsen ska kunna finnas kvar.

2. Flygplatsen bör användas till båda delarna även framledes. Vi måste dock komma till rätta med det stora underskott som S-majoriteten mer än fördubblat hittills under mandatperioden.

”Kostnaderna för Västerås stad ska minska”

AndersTejlebäck, Socialdemokraterna:
 

1. Skapa långsiktiga förutsättningar för Västerås flygplats där kostnaderna för Västerås stad minskar. Till exempel genom regional samverkan och flera aktörer. Verksamhetsåret 2019 ska underskottet vara högst 20 miljoner, verksamhetsåret 2021 högst 15 miljoner och 2025 ska verksamheten bedrivas på affärsmässig grund. Med den nya vd:n på plats samt ett nytt grepp i styrelsearbetet så tror vi att man kan vända det negativa resultatet som flygplatsen uppvisat.

2. Utöver den kommersiella trafiken så trafikeras Västerås flygplats av så kallat allmänflyg, vilket bland annat innefattar ambulansflyg, skolflyg, fotoflyg och privatflyg samt taxiflyg. Behoven för dessa verksamheter skulle finnas kvar även om den kommersiella trafiken skulle tas bort.

”Ingen nytta med att lägga ner passagerartrafiken”

Amanda Agestav, Kristdemokraterna:

 

1.Vi vill fortsätta utveckla vår flygplats så att den kan vara en del av infrastrukturen för Västerås. Flygplatsens roll är viktig främst ur ett näringslivsperspektiv men också ur ett nyttighetsperspektiv. Vi såg bland annat betydelsen av samhällsnyttan under den stora skogsbranden. Det pågår just nu ett intensivt arbete för att få ordning på ekonomin och organisationen. Det är en viktig grund för en fortsatt utveckling.

2. Jag tror att både passagerartrafik och övrig verksamhet behövs. Från Kristdemokraternas sida ser vi inte någon större nytta med att lägga ner passagerartrafiken.

”Det finns ett folkligt stöd för flygplatsen”

Hans Stergel, Centerpartiet:
 

1. Centerpartiet gick ut i valrörelsen med att vi ville ”behålla biskop, landshövding och flygplats”.

Vi är av den bestämda uppfattningen att det finns ett folkligt stöd för Västerås flygplats, dock inte till de kostnader som visat sig de senaste åren. Västerås har ambitioner att bli regionhuvudstad och där är en flygplats en viktig pusselbit. Vi tror att framtida etableringar kan kräva flygplats (Amazon, batterifabriken med flera). I anslutning till flygplatsen finns företag med anknytning som har cirka 180 personer anställda. Den nya styrelsen arbetar efter de ägardirektiv som beslutas vilket betyder att driftsunderskottet skall vara under 20 miljoner 2019. Vi ser många utvecklingspotentialer men arbetar nu hårt med att pressa ned kostnadssidan. 

2. En total bild av hur verksamhet och företag på Hässlö ser ut, vad gäller anställda och omsättning, kommer att inom kort presenteras.

”Behovet av en flygplats är minimal”

Jenny Maria Ström, Miljöpartiet:

1. Flygplatsen kostar i dagsläget Västerås invånare många miljoner per år i skattepengar. Behovet av en flygplats i Västerås är minimal och dessa pengar skulle kunna användas till större nytta på annat håll. Exempelvis genom att utveckla kollektivtrafiken, bygga ut cykelinfrastrukturen eller stärka upp skolan. Det viktiga för oss är att flygplatsen slutar kosta skattepengar och vi är öppna för olika alternativ för att uppnå detta. Det skulle kunna handla om en nedläggning, utförsäljning eller en översyn av hur flygtrafiken bör fördelas mellan flygplatserna i regionen.

2. I Miljöpartiet är vi öppna för att flygplatsen används för annan verksamhet. Det viktigaste för oss är inte vilken verksamhet som bedrivs där utan att den kan stå på egna ben. Vi har dock två flygfält i Västerås och det är möjligt att det räcker med ett av dem för att hantera den flygverksamhet som inte är passagerarflyg. Ett annat alternativ är att använda andra flygplatser i regionen, så som i Örebro och Eskilstuna, för dessa flyg. En nedläggning av flygplatsen skulle möjliggöra en effektivare användning av markytan, som exempelvis nya bostadsområden.