Inrikes.

2017-07-14 07:00
”I princip alla apotek har sina priser på nätet och det finns prisjämförelsesajter där man enkelt kan få ut prisinformation”, säger Johan Wallér, vd på branschorganisationen Sveriges apoteksförening.  Bild: JANERIK HENRIKSSON/TT
”I princip alla apotek har sina priser på nätet och det finns prisjämförelsesajter där man enkelt kan få ut prisinformation”, säger Johan Wallér, vd på branschorganisationen Sveriges apoteksförening.

Fri prissättning försvårar för läkare och patienter

Priser på vanliga receptbelagda läkemedel kan variera beroende på vilket apotek man besöker på grund av en fri prissättning. Läkarföreningar och aktörer inom branschen vittnar om ett krångligt system som försvårar för läkare och patienter.
​ – Om man inte mår sådär jättebra vill man inte åka runt och jämföra priser, säger Inge Eriksson, ordförande i länets läkemedelskommitté.

Apoteken kan fritt sätta sitt pris på de läkemedel som inte omfattas av den så kallade läkemedelsförmånen. De flesta receptbelagda medicinerna ingår i den, och då omfattas de av högkostnadsskyddet och subventioneras av staten.

Men det finns läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen och då råder fri prissättning. Identiska läkemedel kan därmed kosta olika mycket hos olika apotekskedjor.

Regionrådet Kenneth Östberg, Socialdemokraterna, ansvarig för sjukhusvård, förklarar att läkemedelskostnader är en angelägen fråga.

– Självklart vore det bästa att så mycket som möjligt ryms inom ramen för förmåner och att det finns en reglering så att man inte kan ta ut vilka priser som helst. Det förekommer också apotek som inte uppför sig som seriösa aktörer. Läkemedelskostnader är en av de stora utmaningarna, säger han.

Priser behöver inte redovisas

Att som patient få en tydlig överblick över skillnaderna i pris är svårt. Läkare som skriver ut mediciner kan inte heller se och jämföra priser då den fria prissättningen gör att priserna inte behöver redovisas på ett enhetligt sätt.

Inge Eriksson, ordförande i länets läkemedelskommitté och överläkare på infektionskliniken i Västerås, ser flera problem med den fria prissättningen.

– Man kan jämföra priser på en hemsida, men den är väldigt ofullständig. Det mesta får man inte fram där. Den svårigheten kan man kritisera. När patienten får ett recept på ett läkemedel, och kanske inte mår sådär jättebra, så vill eller orkar man inte åka runt och jämföra priser. Systemet är lite konstigt, säger Inge Eriksson.

Han konstaterar att en patient kan exempelvis ha fem olika mediciner att hämta ut och två av dessa har fri prissättning.
– Då kanske du måste åka till flera apotek för att det inte är samma apotek som är billigast på allting. Ibland kan det skilja rätt så mycket men det gäller inte de vanligaste medicinerna som till exempel hostmediciner, säger han.

”Enklast med samma pris”

Inge Eriksson berättar att inte heller läkaren vet vad läkemedel utanför förmånen kostar och att det därför ibland kan vara svårt att veta vilket preparat som är mest ekonomiskt för patienten.

– Därför är det ett problem för vården också, och inte bara för patienten som ska hämta ut läkemedlet. Som läkare vet jag inte priset och jag har ofta inte tid att ta reda på det. Som tur är skiljer sig priset oftast inte så mycket, men det är ändå inte tillfredsställande. Enklast och bäst vore förstås att samma läkemedel alltid hade samma pris på alla apotek, precis som det var före omregleringen.

”Reglering är ingenting konstigt”

Stiftelsen NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi,  är en av aktörerna inom läkemedelsområdet som under ett flertal år har drivit denna fråga. För tillfället pågår en utredning som behandlar frågan om fri prissättning för läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen. Denna utredning ska redovisas till regeringen i oktober.

Enligt Mikael Hoffman, överläkare i klinisk farmakologi och chef på NEPI, har den fria prissättningen fått orimliga konsekvenser för patienterna.

– Patienter är inte vanliga konsumenter och kan inte fatta beslut själva om vilket receptbelagt läkemedel som behövs. Patienten behöver skyddas, säger han.

Mikael Hoffman påpekar att detta problem inte existerade innan apoteksmonopolet avskaffades. Apoteket AB tog samma ersättning för receptbelagda läkemedel oavsett om de var med i förmånen eller inte.

— En reglering av priset är ingenting konstigt, så gör de flesta länder i Europa och så gjorde vi i Sverige före omregleringen.

Han konstaterar att läkemedelsmarknaden inte är som vilken marknad som helst och förklarar att den bör betraktas som samhällsviktig verksamhet.

— I mötet mellan patient och läkare måste fokus ligga på hur patienten kan få hjälp och behandling. I det läget ska man inte behöva lägga tid på att jämföra priser mellan olika apotek. Det drabbar särskilt patienter som kanske inte är så bra på språket, eller är gamla eller sjuka. Ju sjukare man är desto svårare är det att vara en medveten kund, säger han.

Han anser att receptbelagda läkemedel ska kosta lika mycket oavsett vilket apotek man går till.

– Samhället måste ta ansvar. Det handlar om hur vi skyddar de svagaste, säger han.

Även Föreningen för generiska läkemedel, alltså FGL, vill se ett stopp för den fria prissättningen på receptbelagd medicin utanför läkemedelsförmånen. FGL är en branschorganisation för företag som säljer generiska läkemedel, alltså medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion som ett originalläkemedel.

Ett växande problem

FGL:s vd, Kenneth Nyblom, menar att det är ett växande problem att läkemedelsföretag inte vill eller inte får vara inom förmånen. Han förklarar att man hellre vill ha ett system där det är en fast marginal för apoteken. I dag finns både vissa former av antibiotika, cancermediciner och hudläkemedel utanför förmånen, vilket enligt FGL kostar svenska patienter miljontals kronor alldeles i onödan.

Han förklarar att när prissättningen är fri slår det fel mot patienter.

– Det är inte reglerat hur mycket pengar Coop ska ha när de säljer en mejeriprodukt. Där är konsumenterna mer pålästa och de kan gå runt och titta. Man har själv valt om man ska köpa mejeriprodukten eller inte. Med receptbelagda mediciner så får vi inte annonsera och inte apoteken heller, så man kan inte göra medvetna val. Bland annat därför är det lämpligt med fasta marginaler, säger han.

Kenneth Nyblom har vid flera tillfällen jämfört priser på sildenafil (som finns i Viagra). Han kom fram till att priserna i Danmark och Finland då låg 80 procent till 90 procent under de svenska priserna.

– Den stora ”diffen” är mot andra länder. Därmed innebär det att Sverige har för hög marginal på produkten, säger han.

I Danmark och Finland är ersättningen för apoteken reglerad, och han menar att man ser att detta pressar priserna.

Olika syn på frågan

Apoteksbranschens syn i frågan skiljer sig åt. Johan Wallér, vd på branschorganisationen Sveriges apoteksförening, menar att priserna på läkemedel utanför förmånen inte skulle bli lägre om man satte stopp för apotekens fria prissättning.

— Den fria prissättningen för tillverkarna skulle fortfarande finnas kvar så en sådan reglering skulle inte leda till en prispress som kommer kunderna till godo.

Apoteksföreningen menar i stället att problemet i dag är att apotek inte får byta ut ett förskrivet läkemedel, om det ligger utanför läkemedelsförmånerna, mot ett annat, billigare läkemedel med samma substans.

— Om apoteken fick byta
mellan olika utbytbara läkemedel skulle det ge apoteken muskler
att pressa läkemedelsindustrins priser. Det skulle ge lägre priser för patienterna, säger Johan Wallér.

Han håller inte heller med om att det är svårt för läkare och patienter att jämföra priser i dag.

— I princip alla apotek har sina priser på nätet och det finns prisjämförelsesajter där man enkelt kan få ut prisinformation.      

ETC Västerås har jämfört priser inom apotekskedjor i Västerås för några receptbelagda läkemedel som ligger utanför läkemedelsförmånen.

NASONEX
• Nässpray, suspension 50 mikrog/dos, 140 doser. Receptbelagd
Apoteket AB Hälla: 104kr
Apotek Hjärtat: 108 kr
Lloyds apotek Skallberget: 108 kr
Kronan Erikslund: 111 kr
Apoteksgruppen Vallby: 104 kr

KÅVEPENIN
• Granualat till orala droppar, lösning 250 mg/ml. 20 ml
Apoteket AB Hälla: 162 kr
Apotek Hjärtat: 165 kr
Lloyds apotek Skallberget: 165 kr
Kronan Erikslund: 174 kr
Apoteksgruppen Vallby: 164 kr

ALVEDON
• 665 mg 48 st
Apoteket AB Hälla: 66 kr
Apotek Hjärtat: 55 kr
Lloyds apotek Skallberget: 66 kr
Kronan Erikslund: 68 kr
Apoteksgruppen Vallby: 66 kr

SOBRIL
•Tablett, 15 mg, 49x1
Apoteket AB Hälla: 134,50 kr
Apotek Hjärtat: 144 kr
Lloyds apotek Skallberget: 144 kr
Kronan Erikslund: 146 kr
Apoteksgruppen Vallby:  135 kr

DOLOPROCT
• Rektalkräm 1 mg/g+20 mg/g 30 g tub
Apoteket AB Hälla:  147 kr
Apotek Hjärtat: 158 kr
Lloyds apotek Skallberget: 199 kr
Kronan Erikslund: 162 kr
Apoteksgruppen Vallby: 147 kr