Inrikes.

2017-11-17 11:34
Samtalen till digitala vårdappar har kostat Region Västmanland närmare 300 000 kronor i månaden.  Bild: FREDRIK SANDBERG/TT
Samtalen till digitala vårdappar har kostat Region Västmanland närmare 300 000 kronor i månaden.

Kry och Min doktor – en oväntad utgift för länet

Användningen av de digitala vårdapparna Kry och Min doktor har på kort tid rusat i höjden. Som mest har samtalen kostat Region Västmanland närmare 300 000 kronor i månaden. Nu planerar regionen att införa en egen virtuell vårdtjänst.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Att boka en läkartid genom en app i mobilen är ett snabbt sätt att få hjälp med sjukdomar och förkylningar. Här kan en diagnos ges utan att patienten behöver träffa en läkare eller barnmorska rent fysiskt. I Västmanland domineras samtalen till Kry och Min doktor av småbarnsföräldrar som söker hjälp för sina barn, följt av ungdomar som är vana att navigera genom livet digitalt.

Den stigande populariteten bland allmänheten har lett till att vårdapparna orsakat oväntade utgifter för Region Västmanland. Varje gång en länsbo får hjälp online faktureras regionen för tjänsten. För Region Västmanlands del var kostnaden under maj och juni som högst med nästan 300 000 kronor per månad.

Bakgrunden är att läkarföretagen bakom Kry och Min doktor, med bas i Stockholm och Malmö, tidigt under 2016 tecknade ett underleverantörsavtal med två privata vårdcentraler i Jönköpings län. Trots att de anlitar läkare över hela landet är det de två vårdcentralerna i Jönköping som står för tjänsterna formellt. Det innebär att patienter från hela landet som använder de digitala tjänsterna går genom Region Jönköpings län. När västmanlänningarna har fått hjälp genom Kry och Min doktor har alltså kostnaden fakturerats, utöver patientavgiften på 250 kronor för alla över 20 år, till Region Västmanland.

”Orimliga priser”

Inledningsvis var kostnaden för digital vård densamma som för utomlänsvård, 2 196 kronor per samtal.

– Vi slog larm till SKL och sade att det här är ju orimligt. Det är inte alls de priserna vi har för primärvårdsbesök om en länsbo till exempel söker vård i Eskilstuna. SKL tog upp det och fastslog vad som var en rimlig kostnad. Efter det tog alla andra landsting samma beslut, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Att efterfrågan på de digitala vårdtjänsterna skulle bli så stor, hade regionen inte räknat med.

– Det blev plötsligt en efterfrågan. Jag tror att alla blev förvånade. Både Kry och Min doktor var duktiga på att hitta det här behovet. Att det påverkade vår totala ekonomi, det såg vi direkt, säger Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västmanland.

I juni sänkte Samverkansnämnden i Sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen priset ytterligare till 650 kronor för digital vårdkontakt. Som en effekt av det har kostnaderna på kort tid halverats för Region Västmanland.

Tror på fler digitala besök

Men trots minskad taxa fortsätter utgifterna strömma in till regionen för Kry och Min doktor. Att e-läkartjänsterna verkar vara här för att stanna har fått Region Västmanland att agera.

– Vi har en ambition att bygga ut digitala besök. Just nu pågår det ett pilotprojekt på några vårdcentraler i länet. Men vi måste koppla det till våra journaler på ett säkert sätt och det är det som tar tid, säger Anne-Marie Svensson.

Hon tror att om ett par år kommer digitala besök att vara lika självklart som något annat. Redan i dag finns den digitala tjänsten 1177 Vårdguiden där det går att läsa sin journal, förnya recept och skicka meddelanden till läkare och vårdmottagningar. Karin Torberger, ansvarig för regionens vårdcentraler som drivs i egen regi, berättar att med regionens nya tjänst kommer patienterna bland annat att kunna göra återbesök på webben.

– Då kan man göra ett videobesök i stället för att behöva åka in till vårdcentralen. Vi har tankar på att vi ska kunna prova de här besöken under hösten. I mitten av nästa år kommer vi att ha bättre teknik på plats.

Kritik som har riktats mot vård online pekar på att det finns en risk att läkaren missar viktiga symtom som inte kan utläsas vid en skärm. Vid digital vård skriver patienter själv in vad den söker för och gör en egen beskrivning av sina symptom. Eftersom läkaren inte har tillgång till patientens journaler känner hen inte till personens tidigare sjukdomshistoria. Det lägger ett ökat ansvar på patienten eller den som söker vård för sitt barn.

– Det är en sak om det gäller mig själv. Men att söka vård på det här sättet för sina barn, det är jag tveksam till. Risken är att man blir resistent som vuxen om man får mycket antibiotika som barn. Det är viktigt att ha det här samtalet med sin läkare. Man ska inte ha antibiotika om man inte måste, säger Denise Norström.

Petronella Warg, kommunikationschef på Min doktor, menar att riskerna för felbehandling är små.

– Det effektiviserar läkarens arbete när patienten bidrar till att skriva sin egen journal och kommunikationen sker asynkront, så att läkaren kan handlägga flera patienter samtidigt. Det innebär också en säkrare handläggning då vi med teknikens hjälp har byggt bort flera av de största riskerna för felbehandling som sker i den traditionella vården.