Inrikes.

2017-09-29 07:00
”Dessutom kan man fundera över om vårdpersonalen ska städa. Det borde kanske vara så att de bara sysslar med vårdande arbetsuppgifter”, säger Solveig Nilsson (S).  Bild: TT
”Dessutom kan man fundera över om vårdpersonalen ska städa. Det borde kanske vara så att de bara sysslar med vårdande arbetsuppgifter”, säger Solveig Nilsson (S). 

”Kvalitet måste väga tyngst när vi bedömer olika anbud”

Hallå där, Solveig Nilsson (S), som är ordförande i äldrenämnden i Västerås.

Vad säger du om Socialstyrelsens enkät vad gäller bemanning inom äldreboenden. Västerås tillhör de kommuner som har lägst bemanning i hela landet enligt deras mätning?
– Jag är skeptisk till siffrorna eftersom servicehusen är medräknade. Servicehuset har lägre personaltäthet och drar ner resultatet.

Men i vår uträkning har vi inte tagit med servicehusen. Ändå hamnar resultatet på mellan fyra och fem personal per boende?
– I så fall är det inte bra att Västerås ligger så lågt.

Det faktum att upphandlingen av vårdverksamheterna gör att priset pressas och därmed finns också risken för sämre service. Kan det ligga något i det påståendet?
– Vi är medvetna om det. Därför har vi tillsammans med en forskargrupp istället börjat titta på kvalitativa parametrar. Kvalitet måste väga tyngst när vi bedömer olika anbud.

Äldreboendet Eriksborg tillhör de äldreboenden som varit ute på upphandling många gånger. Det är det boendet som har sämst bemanning, fem boende per personal. Har du någon synpunkt på det?
– Inte annat än att det är viktigt att vi jobbar med kvalitet som parameter vid upphandling.

Regeringen har ju gett statliga bidrag som är öronmärkta för att användas till förstärkning av vårdpersonal. Stämmer det att de använts för dietister?
– Ja, och till satsning på utbildad personal.

Borde de inte ha använts till att anställa fler i vården?
– Det har visat sig att vi har problem med att en del äldre är undernärda för att de äter för lite. Därför har vi satsat på dietister som ska lära personalen att laga mat som är näringsrik fast man äter lite. Vi har velat stärka personalen.

Men ni söker väl statliga pengar varje år?
– Ja, vi kommer att öka bemanningen också. Framför allt vill vi ha bort delade turer. Då krävs det mer personal. Dessutom kan man fundera över om vårdpersonalen ska städa. Det borde kanske vara så att de bara sysslar med vårdande arbetsuppgifter. Det är en fråga som vi tittar på.

Hur ser du på uppgiften som Kommunal framför att personalen på vissa äldreboenden är stressade, sjukskrivningarna ökar och arbetsmiljön försämras?
– Jag vill att vår personal ska ha en bra arbetssituation. Det faktum att Västerås har en av de lägsta bemanningarna i landet måste vi ändra på.