Inrikes.

2017-09-29 07:00
  • Ju färre personal desto mer ökar stressen. Det är svårt att hinna med arbetsuppgifterna och sjukskrivningarna ökar. Personerna på bilden har inget samband med artikeln  Bild: Peter Kruger
    Ju färre personal desto mer ökar stressen. Det är svårt att hinna med arbetsuppgifterna och sjukskrivningarna ökar. Personerna på bilden har inget samband med artikeln 
  • ”I dag kan vi konstatera att de flesta vårdboenden är underbemannade”, säger Marie Energård på Kommunal. Bild: Peter Kruger
    ”I dag kan vi konstatera att de flesta vårdboenden är underbemannade”, säger Marie Energård på Kommunal.

För låg bemanning på äldreboendena

Västerås är en av de sämsta kommunerna i landet vad gäller bemanning inom äldreomsorgen. Det visar Socialstyrelsens enkätundersökning Äldreguiden. På äldreboendena är det i snitt fyra till fem boende per personal.

Det var förra året som Socialstyrelsen i sin återkommande enkät Äldreguiden, gjorde en ny jämförelse mellan landets kommuner bland annat när det gäller bemanning på särskilda boenden. De har tittat på det planerade antalet personal på plats en viss tidpunkt och delat det med antal platser. Verksamheterna har själva rapporterat in uppgifterna som gäller vardagar dagtid, inte kvällar och helger.

Siffrorna publicerades nyligen i tidningen Kommunalarbetaren. 

Bemanningen varierade mycket

Det visade sig att bemanningen varierade mycket i landets olika kommuner. Från två boende per personal till fem boende per personal.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


För Västerås del är det ingen uppmuntrande läsning. I snitt har varje vårdpersonal ansvar för fyra eller fem boende. Med de siffrorna ligger Västerås bland de kommuner som har sämst bemanning i landet.

För Kommunals fackliga företrädare i Västerås kom siffrorna inte som någon överraskning.

– Vi har hela tiden hävdat att personalbemanningen är för låg på de flesta äldreboenden. Det visar också en egen undersökning som Kommunal har gjort över hela landet. Sju av tio undersköterskor tycker att bemanningen på arbetsplatsen är undermålig varje dag, säger Marie Energård, facklig företrädare för Kommunals sektion Vård och omsorg i Västerås.

Sjukskrivningarna ökar

Hon berättar att hon i sitt fackliga arbete nästan dagligen träffar medlemmar som vittnar om dålig arbetsmiljö, stress och att sjukskrivningarna ökar.
– Den låga bemanningen är en konsekvens av alla upphandlingar som innebär att det sker en ständig prispress. Om flera utförare ger liknande service och kvalitet, så är det oftast priset som avgör vem som får anbudet.

– Ju lägre priser desto mindre utrymme finns det för bra bemanning. Då finns det inte heller så stora möjligheter för vårdpersonalen att erbjudas kompetensutveckling, möjlighet till återhämtning och trygga anställningar. Att må bra på jobbet helt enkelt.

Marie Energård menar att det på många äldreboenden är otrygga anställningar, ibland är nästan hälften timvikarier och visstidsanställningar som kan sägas upp när som helst.

I Västerås stad har politikerna beslutat att alla anställda ska erbjudas önskad tjänstgöringsgrad, vilket även innebär rätt till heltid.
– Det fungerar när det gäller äldreomsorgen i kommunal regi, men inte bland de privata utförarna, konstaterar Marie Energård.

Vilken bemanning skulle vara tillräcklig om du fick bestämma?
– Det går inte att säga en siffra. Det beror på hur vårdsituationen ser ut på de olika boendena. Men det borde vara kvalitet och inte pris som ska avgöra vilken som vinner anbudet.

– I dag kan vi konstatera att de flesta vårdboenden är underbemannade, säger Marie Energård.

För få i personalen

Jenny Järvinen arbetar som undersköterska på Ankarets gruppboende i Västerås. Hon berättar att personalen hela tiden tycker att de är för få.

– Det är mycket som vi inte hinner med. Det blir dålig stämning och sjukfrånvaron har ökat. Värst är det på kvällar och helger. Då är vi ensamma med åtta boende.

Jenny Järvinen hoppas att uppmärksamheten i medierna ska få politikerna att vakna upp.

Socialstyrelsen har ett förslag som bygger på olika föreskrifter och allmänna råd som styr hur de ska vara inom till exempel äldreomsorgen och arbetsgivarna måste rätta sig vad som står där.

Men det gillades varken av Regeringen eller av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som tycker att kommunerna själva ska få organisera sitt arbete.

Fotnot: Så räknas bemanningen: 
• Det finns många olika mått på bemanning. Socialstyrelsen har i sin jämförelse förenklat genom att titta på det planerade antalet personal på plats en viss tidpunkt och delat det med antal platser. Eftersom platser tidvis kan vara tomma kan siffrorna vara i underkant.

• Snittet är beräknat på alla särskilda boenden, demensboenden (58 procent), allmänna boenden (75 procent) och servicehus (fem procent). Dock inte hemtjänst i servicehus.

• 93 procent av alla särskilda boenden har svarat på enkäten. 82 procent av dem är i offentlig regi.

• Socialstyrelsen menar att siffrorna måste sättas i relation till andra faktorer, till exempel vårdtyngd och lokalernas utformning. Snittbemanningen påverkas också av om kommunen har många servicehus, eftersom de generellt har lägre bemanning.

 

I Socialstyrelsens enkät
Äldreguiden som gjordes 2016 varierar bemanningen mycket mellan olika äldreboenden. Här följer några siffror hämtade ur undersökningen. Alla äldreboenden har inte tagits med. Detta är ett snitt utan att ta med servicehusen i beräkningen. Då blir siffrorna lägre.
Personal per boende på äldreboenden i Västerås:
Ankaret, gruppboende        3,75 boende per personal
Attendo, Hammarby        4,5 boende per personal
Attendo Rösegården        3,0 boende per personal
Fatburens äldreboende        4,0 boende per personal
Haga Ängs äldreboende        4,3 boende per personal
Eriksborgs ålderdomshem        5,0 boende per personal
Attendo, Flodinsgården        4,1 boende per personal
Björkbackens Ålderdomshem     4,0 boende per personal

Några snittsiffror för större städer, där alla olika boenden även servicehus är medräknade:
Västerås     4,55 boende per personal
Örebro     3,57 boende per personal
Uppsala     3,45 boende per personal
Göteborg     3,85 boende per personal
Malmö     2,94 boende per personal
Norrköping     3,57 boende per personal
Linköping     3,23 boende per personal