Inrikes.

2017-10-27 07:00
Om flygplatsen ska kunna klara sig utan kommunala bidrag krävs det, enligt kommunens  utredning, åtminstone en miljon passagerare per år. År 2016 var antalet passagerare 144 666.
Om flygplatsen ska kunna klara sig utan kommunala bidrag krävs det, enligt kommunens utredning, åtminstone en miljon passagerare per år. År 2016 var antalet passagerare 144 666.

Miljonförlust – flygplatsen räddas av skattebetalarna

Enligt ETC:s beräkningar har Västerås flygplats kostat skattebetalarna drygt 474 miljoner kronor de senaste 15 åren. Att hålla liv i flygplatsen blir en alltmer kontroversiell fråga och frågan kan avgöras i nästa val.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Västerås flygplats har varit omdebatterad åtminstone sedan 2001 då Ryanair etablerade sig på flygplatsen. För att rädda ekonomin köpte kommunen, år 2003, flygplatsens fastigheter för 110 miljoner. Det kommunala fastighetsbolaget fick 15 miljoner kronor i tillskott av kommunen för att klara köpet. Trots det gick flygplatsen samma år mot en ny storförlust.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


”Om flygplatsen inte bär sina egna kostnader då kan den reguljära trafiken läggas ned”, skrev kommunalrådet Åke Hillman (S) i en skriftlig kommentar till VLT samma år och lade till att Västerås stad som ägare skulle hålla ut som längst till 2006.

V och MP ville lägga ned

Men sedan dess har kostnaderna bara fortsatt. ETC:s beräkningar visar att flygplatsen har kostat skattebetalarna 474 759 300 kronor under åren 2001 till 2016. Fastighetsaffären 2003 kostade 125 miljoner medan flygplatsen har fått driftsbidrag och aktieägartillskott på sammanlagt 295 miljoner samt ett koncernbidrag på 54,7 miljoner.

De stora kostnaderna gjorde flygplaten till en valfråga redan i förra valet. I valrörelsen 2014 meddelade Folkpartiet, numera Liberalerna, att partiet ville stoppa kommunens bidrag till flygplatsen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville lägga ner flygplatsen. Socialdemokraterna förespråkade i stället en folkomröstning i frågan. Folkpartiet kommenterade Socialdemokraternas hållning i VLT där det kallades för ”ett svårslaget rekord i feghet”.

”Folkomröstning är en dålig idé”

När sedan fyra partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, fick styra Västerås efter valet 2014 blev det varken nedläggning av flygplatsen eller folkomröstning i frågan. Samtidigt har kostnaderna fortgått.

Statsvetaren Joakim Johansson menar att flygplatsfrågan lämpar sig dåligt för en folkomröstning. 

– Detta eftersom frågan rimligen rymmer fler än två alternativ, samtidigt som erfarenheten visar att fler än två alternativ i en folkomröstning sällan är särskilt bra, skriver han i ett mejl.