Inrikes.

2017-09-08 07:00
Växjöpolitikerna vill inte förbjuda dieselbilar i stadstrafik.  Bild: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix/TT
Växjöpolitikerna vill inte förbjuda dieselbilar i stadstrafik.

”Miljözoner – bra framtida verktyg”

De laddningsbara bilarna ökar i Västmanland.Samtidigt väljer länsborna i första hand diesel när de köper nya bilar. Dieselbilar som enligt de senaste larmen släpper ut höga halter kväveoxid och skadliga partiklar.

Regeringen vill införa särskilda miljözoner vilket förbjuder vissa typer av fordon inom ett särskilt område.
– Västerås stad ser positivt på att vi får ytterligare ett verktyg att använda i utvecklingen av en hållbar stad, säger Jenny Bergström, transportrådgivare hos Västerås stad.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Över hälften, drygt 52 procent, av alla nya bilar som registrerades i Västmanland under 2016 var dieselbilar. Bensinbilarna stod för 42 procent. Under första halvåret av 2017 ligger dieselbilarna i topp i Västerås när det gäller nyregistreringar. Detta enligt statistik från Trafikanalys.

När ETC Västerås talar med Kenneth Landrin, vice vd på Landrins bil, bekräftar han bilden av dieselbilens dominans i Västerås.
– Men jag tror att det kommer att bli mycket hybrid och diesel framöver på marknaden. Skulle man som biltillverkare hålla fast vid att man inte ska ha någon typ av hybrid eller el utan kommer att satsa på bensin eller diesel tror jag man kommer att vara borta, säger han och förklarar att det är uppenbart att en omställning är på gång i branschen.

Orsak till sjukdom och dödsfall

Dieselutsläpp är ett miljöproblem – framför allt i städer med redan förorenad luft, eftersom diesel-motorer släpper ut högre halter av kväveoxid och skadliga partiklar jämfört med en bensinmotor.

Enligt Europeiska miljöbyrån är utsläppen av kväveoxid och luftburna partiklar orsak till både sjukdomar och förtida dödsfall.

Flera storstäder i Europa, som Paris, Madrid och Aten, har redan beslutat att förbjuda dieselbilar i stadskärnorna från 2025. En undersökning i Barcelona visar att barn som går i skolor nära trafikerade vägar kan få inlärningssvårigheter.

Regeringsrapport om miljözoner

Den svenska regeringen vill också minska dieselutsläppen. Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om begränsning av dieseltrafik. I rapporten föreslås ett införande av miljözoner – alltså zoner där dieselbilar och andra bilar med höga halter av utsläpp förbjuds inne i stadskärnan. I den strängast reglerade zonen ska i princip bara fordon som drivs med el och vätgas tillåtas.

Förslaget är ute på remiss. Ifall detta klubbas igenom är det de kommunala politikerna som bestämmer var och när zonerna ska införas.

Västerås stad är positivt inställd i sitt remissvar.
– Västerås stad ser positivt på att vi får ytterligare ett verktyg att använda i utvecklingen av en hållbar stad. I dagsläget har vi inga konkreta planer på att införa miljözoner. Men vi ser det som ett bra verktyg att ha för framtiden, säger Jenny Bergström, transportrådgivare hos Västerås stad.

”Västerås stad ser positivt på att kommuner genom de föreslagna miljözonerna får ett verktyg att påverka även lätta fordon. Vidare ser Västerås stad det positivt att genom miljözon 3 ge möjlighet att få områden med lägre bullernivåer och bättre luftkvalitet”, skriver man i remissvaret till regeringskansliet.

Staden ser också positivt på att genom miljözon 3 kunna få en chans att driva på utvecklingen av fossilfria fordon och bränslen.

I Västerås har luften övervakats under många år. Generellt är luftkvaliteten god, men enligt en handlingsplan för utomhusluft finns det områden där det krävs förbättringar. De ämnen som ligger nära gränsen för gällande gränsvärden är partiklar och kvävedioxid. Två ämnen som har trafiken som största källa.

I mars ställde kommunen upp en mätstation som mäter luftkvalitet på Melkertorget. Det finns sedan tidigare en mätstation på Stadshusets tak.

Om riksdagen antar det nya förslaget till miljözoner kan det komma att klubbas igenom redan 2018 och träda i kraft så tidigt som 2020, enligt rapporten. Därefter är det upp till kommunerna att ta ställning.

Det kan leda till en extra skjuts för elbilar. Men redan i detta nu sker storsatsningar på elbilsfronten hos biltillverkarna och även mer lokalt – hos Mälarenergi.

”Bygger både högt och brett”

Mälarenergis Nicklas Hällman, projektledare på Laddregion Mälardalen, berättar om satsningen på ett utökat antal laddpunkter.

– Vi satsar stenhårt och bygger 67 laddpunkter varav sju snabbladdare. De här bygger vi i Västerås, Köping, Arboga, Hallstahammar och Kungsör. Vi bygger både högt och brett. Samtliga ska vara klara till nyår, säger han.

Nicklas Hällman förklarar att myndigheter och företag har omfattande miljömål och att införskaffandet av laddningsbara bilar är några steg i rätt riktning.

– Vi försöker gå före och visa och möjliggöra elbilsanvändning. Med det sagt så finns det också jättestor efterfrågan. Vi får förfrågningar varje dag om laddboxar och laddpaket till hemmet. Omkring 80 procent av laddningen sker i hemmet, säger Nicklas Hällman, som själv kör en Passat GTE, som är en laddhybrid.

385 laddbara bilar i Västerås

Enligt branschorganisationen Power Circle och Elbilen i Sveriges statistik så finns det 385 laddbara bilar registrerade i Västerås. Enligt statistiken finns det 533 bilar registrerade i länet. I länet fanns det 309 registrerade laddningsbara bilar för ett år sedan.

Det finns dock ett mörkertal. De som har laddningsbara bilar via leasingbolag registrerade på annan ort syns inte i statistiken för Västerås.

Enligt Power Circles prognos kommer det att finnas en miljon laddningsbara fordon i Sverige före 2030.
– Alla biltillverkare satsar på det här nu i större eller mindre skala, säger Mazdak Haghanipour, sakkunnig för elfordon och laddinfrastruktur på Power Circle.

 

  • Enligt Transportstyrelsens förslag ska de bilar som inte klarar utsläppskraven bli förbjudna i innerstäderna. Utredningen föreslår tre typer av miljözoner. I den striktaste miljözonen blir det bara tillåtet med elbilar,
  •  Miljözon 1 omfattar tung dieseltrafik.
  • Miljözon 2 omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 i EU:s utsläppsregler. Fordon som drivs med bensin, etanol eller gas ska uppfylla kraven för Euro 5.
  •  Miljözon 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass 1 och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6. Kan gälla på vissa avgastäta platser i innerstan i framtiden.
  •  Under 2016 var 93 procent av personbilarna i riket bensin- eller dieselbilar. Och fossila bränslen dominerade stort även bland nyregistrerade personbilar under förra året. Bensin- och dieselbilarna stod för 92 procent av de nyregistrerade bilarna.

    Källor: SCB, Trafikanalys

Laddningsbara bilari kommunerna (antal)
Arboga    19
Fagersta     11
Hallstahammar     24
Kungsör     13
Köping     33
Norberg     4
Sala     36
Skinnskatteberg     4
Surahammar     4
Västerås     385

Fakta nya bilar i Västerås januari–juli 2017: 
Diesel    1 227
Bensin    1078
El    31
Elhybrid    74
Laddhybrid    54
Etanol    13
Gas    10