Inrikes.

2017-09-22 07:00
  • Siffror från Kronofogden visar att antalet personer i Västmanland över 65 år som har skulder hos myndigheten har ökat mellan 2010 och 2016. Från omkring 800 till nära 1100 personer. Bild: Jessica Gow/TT
    Siffror från Kronofogden visar att antalet personer i Västmanland över 65 år som har skulder hos myndigheten har ökat mellan 2010 och 2016. Från omkring 800 till nära 1100 personer.
  • Jonas Nyberg på Västerås stadsmission berättar att I höst drar de igång Livsberättargrupper för äldre, alltså samtalsgrupper för att prata om livet. En av punkterna är just ekonomi. Bild: Joni Nykänen
    Jonas Nyberg på Västerås stadsmission berättar att I höst drar de igång Livsberättargrupper för äldre, alltså samtalsgrupper för att prata om livet. En av punkterna är just ekonomi.

Oron – att fler pensionärer fastnar i en skuldfälla

Antalet pensionärer med skulder har ökat i Västerås – och det finns en oro för att problemet ska fördjupas ännu mer i framtiden.
​– Fler kan fastna i ”ingenmanslandet”, säger Jonas Nyberg, enhetschef för dagverksamheten vid Västerås stadsmission.

Siffror från Kronofogden visar att antalet personer i Västmanland över 65 år som har skulder hos myndigheten har ökat mellan 2010 och 2016. Från omkring 800 till nära 1 100 personer.

Denna trend ser likadan ut över hela landet. I Västerås ser vi en ökning på drygt 100 personer när de aktuella åren jämförs (från 382 till 488). Skulderna har också ökat med totalt 53,5 miljoner bland dessa äldre kommuninvånare. I länets kommuner är det fler män än kvinnor som har skulder hos Kronofogden.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Det är klart att det är bekymmersamt med pensionärer som är så kallade fattigpensionärer som har det väldigt jobbigt. Visst har pensionerna justerats en del de senare åren, men det har rört sig om någon femtiolapp eller hundralapp per månad. Man måste komma fram till att pension och lön ska skattas lika, säger Owen Olofsson, ordförande PRO Västerås.

Fått det tuffare

Anders Karlsson, budget- och skuldrådgivare inom Västerås stad, har noterat att det är många äldre som kommer för att få hjälp. Han konstaterar att många pensionärer är oförberedda inför att pensionen blir så låg.

– Pensionärer har fått det tuffare. Har man inte stått i kö hos Mimer och partnern går bort, då kanske man bara kan få tag i en lägenhet med hög hyra och så har man bara en inkomst, säger Anders Karlsson.

Han har sett exempel på pensionärer som har sålt sin villa efter att en partner insjuknat och sedan har vinstpengarna gått till att betala höga hyror.
– I början går det bra. Du matar in vinstpengarna. När de tar slut så tar man lån på det. Tar man lån för att betala lån så är man illa ute. Det gäller alla, säger han.

Han konstaterar att många är livrädda för Kronofogden, vilket leder till att man hellre lånar pengar för att försöka rädda situationen.
– Då tar man alla lån man kan. Man börjar kanske med ett vanligt lån. Det slutar med att man kanske tar sms-lån som är ännu sämre. Man är desperat, säger han.

Många skuldsatta har låg pension

Regeringen sänker skatten för pensionärer och denna sänkning blir mer än vad man tidigare har utlovat. Det här innebär exempelvis att vid en inkomst på 17 000 kronor i månaden sänks pensionärskatten med 410 kronor i månaden. Tillsammans med ett höjt bostadstillägg kan ensamstående pensionärer få upp till 900 kronor mer i månaden.

Denna satsning är en del av den kommande budgetpropositionen för 2018. Ett förslag som PRO välkomnar.
– Många av de skuldsatta vet vi har låg pension, alltså under 12 000 kronor. Då kan man lätt hamna i skuldfällan. Tänk dig bara hur en tandläkarräkning kan slå till. Man flaggar inte utåt om skulder. Medlemmar kan säga ”jag har inte råd just nu”, och då vet vi att det är så just då. Det handlar helt enkelt om för låga pensioner. När folk upptäcker att de har så låg pension får de en chock för att de inte hade kunnat tänka sig att det skulle vara så, säger Ulla Berndtsson, ordförande, PRO Västmanland.

Ulla Berndtsson har sett att så länge man är ett par, där den ena har en låg och den andra har en normal – då klarar man sig oftast.
– Men blir man själv och har en låg pension så blir det bekymmer, säger hon.

Hon hoppas nu att ett höjt bostadstillägg och den sänkta pensionärskatten blir verklighet.
– Vi är jätteglada för att man äntligen tar det där till sig. Men det täcker inte allt. Behoven är väldigt stora för dagens pensionärer och de blivande. Kanske har man varit arbetslös eller sjuk, vilket följer efter personen in i pensionen, säger Ulla Berndtsson.

Många under fattigdomsgräns

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar som publicerades förra året lever 231 500 pensionärer under EU:s fattigdomsgräns.

Gränsen för relativ fattigdom ligger på 11 830 kronor per månad i disponibel inkomst. Enligt Pensionsåldersutredningen kommer hela 50 procent av kvinnorna och 35 procent av männen att leva under EU:s fattigdomsgräns år 2060, ifall utvecklingen fortsätter.

Jonas Nyberg, enhetschef för dagverksamheten vid Västerås stadsmission, upplever också att det är fler äldre som söker sig till deras verksamhet.

– Inom dagverksamheten för hemlösa så vistas det personer hos oss som givetvis är i en otrygg livssituation. Man har inte trygg punkt att vara på och har ingen bostad. Mycket hänger på skulder och anmärkningar. Det är svårt att ta sig ur det. Många berättar att de inte ens får tag i andrahandsuthyrningar för att man måste visa upp papper på hur det står till ekonomiskt. Fastighetsbolag blir restriktiva när bostadsmarknaden ser ut som den gör, säger Jonas Nyberg.

En ond cirkel

Han förklarar att människor upplever det som en ond cirkel som är svår att ta sig ur.
– Men det är klart att majoriteten av dem som kommer till oss har en komplex problematik med psykisk ohälsa. Ekonomi är dock en av de avgörande faktorerna när man säger att man är trött på att leva det liv som de lever. När man vill bli kvitt sitt drogmissbruk eller man vill komma bort från gatan. Trots att man får stöttning från socialtjänsten, från oss eller kyrkan, så är vägen dit väldigt lång, säger Jonas Nyberg.

Han har jobbat på Stadsmissionen under fem års tid, och har sett utvecklingen på nära håll.
– Jag sitter med i riksstyrelsen för Sveriges stadsmissioner. Samtliga stadsmissioner och Svenska kyrkan märker en ökning av äldre människor som vänder sig till oss. Man kan beskriva det som att personerna ”hamnar mellan raderna”.

I höst drar Västerås stadsmission igång Livsberättargrupper för äldre, alltså samtalsgrupper för att prata om livet.
– Just för att fånga upp de äldre som har det ekonomiskt svårt, är ensamma och isolerade. Man behöver lyfta sådana frågor och normalisera det eftersom det är mycket skam och skuld i det. Visst märker vi av det, säger han och förklarar att det finns en oro från Stadsmissionens håll.

– Oron för att fler äldre fastnar i ”ingenmanslandet” och att det ska bli ännu fler, säger han.

Okunskapen är stor

Livsberättargrupperna går ut på att man bjuder in personer till samtalsgrupper med två terapeuter eller coacher.

– Där går man igenom flera punkter i livet, och en av dessa punkter är just ekonomi. För att diskutera och uppmärksamma. Att kunna visa på lösningar och låta gruppen berätta om sina erfarenheter. Båda våra terapeuter kan vara ett stöd i att bemöta, men tanken är också att de själva ska kunna få verktyg för att själva kunna gå vidare. För det finns en stor okunskap. Man vet inte riktigt vad det finns för hjälp att ta när man hamnar i en knepig situation, säger han.

Man riktar sig inte bara till personer som har den svåraste problematiken.
– Det är för vem som helst som är pensionär i samhället i dag och vill träffa andra i en liknande sits. Fokus är egentligen att man riktar sig till dem som är ensamma, säger han.

Många fler har rätt till bostadstillägg

Giselle Hedman, diakon vid Bäckbykyrkan, kommer ofta i kontakt med personer som har ekonomiska problem.

– Det är särskilt sorgligt när man möter fattiga pensionärer eftersom man vet att det blir långvarigt och att det inte finns någon utväg. De kan inte skaffa mer pengar och kan inte komma tillbaka till arbetsmarknaden, säger hon.

Hon har noterat att vissa av de äldre som hon träffar är dåligt informerade, och att de i vissa fall kan ansöka om ersättningar de inte vet att de har rätt till.

Exempelvis har ytterligare 80 000 till 115 000 pensionärer rätt till bostadstillägg, enligt Pensionsmyndigheten. Men de har inte ansökt. Vissa tror att det rör sig om ett bidrag och därmed avstår. Samtidigt som man ansöker om bostadstillägg så prövas det om man har rätt till äldreförsörjningsstöd.

 

Skuldsatta hos Kronofogden (över 65 år): 
2010   2016
Arboga     45    74
Fagersta   34    55
Hallstahammar    49    69
Kungsör    31    36
Köping    80    101
Norberg    33     40
Sala     78     107
Skinnskatteberg    33     37
Surahammar    37    74
Västerås    82    488

Verkställda vräkningar (personer över 65 år):
Vräkningar i länet 2010-2016: 35 (varav 14 i Västerås).

Källa: Kronofogden