Inrikes.

2017-09-08 07:00
Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

Så här tycker politikerna om miljözoner

Vad tycker de lokala politikerna om förslaget med miljözoner? ETC Västerås tog reda på svaret. 

Lars Kallsäby (C), kommunalråd:

När det gäller Västerås så har vi en speciell utmaning eftersom den är dubbel. Ur miljösynpunkt har vi vår tunnel som går i centrum. Det är mycket nyttotrafik som vi på det viset får bort. Då kan det vara så att ställer vi för tuffa krav så kan vi få problem i andra änden att nyttotrafiken inte kommer till tunnlarna.
På sikt tror jag att vi har mer eldrivet och även vätgas, men en del tyngre fordon kanske ändå måste gå på diesel. I dagsläget är jag inte beredd att ställa krav utan att ha förstått konsekvenserna för nyttotrafiken.
Vi från Centerpartiet skulle vilja se mer bilfritt centrum. Vi har talat om att göra Vasagatan fri från bilar. Kanske kan man lägga om trafiken så att vissa bitar i stadskärnan är bilfria och att vi löser det med ringleder. Så jag är inte beredd att stå bakom miljözon-förslaget i dag.

Amanda Agestav (KD), kommunalråd:

Jag tycker att förslaget om miljözoner är dåligt. Jag tror inte alls på att det skulle ha någon större effekt miljömässigt mer än att det skulle försvåra människors vardag.
Det är inte kommunpolitikens uppgift att förbjuda människor att åka i olika typer av bilar på olika platser. Fordonsbranschen måste ta sitt ansvar och utveckla mer bränslesnåla bilar.
Jag kommer inte medverka till något förbud mot dieselbilar i Västerås.

Ann-Christine From Utterstedt (SD), oppositionsråd:

1. Det är ett mycket dåligt förslag.

2. Ingen någonstans.

3. Negativt. Skulle zoner införas måste det kompletteras med skattelättnader för de fordon som förbjuds i zonerna.

4. Det beror på hur länge MP sitter i styrande position.

Vasiliki Tsouplaki (V), oppositionsråd:

1. Det är ett bra förslag för att komma åt luftföroreningar och skapa hälsosammare miljöer i storstäderna. Jag är osäker på hur behovet ser ut i Västerås, men det borde undersökas närmare. Sedan finns det ju många miljöproblem som uppstår även med klimatsmartare bilar, till exempel partiklar från däck-, broms- och vägslitage. Det är förstås också viktigt att elbilar drivs med klimatvänlig el.

2. Jag skulle först vilja se en utredning kring de föroreningar och utsläpp vi har och var de stora problemen finns innan jag pekar ut något område.

3. Jag tycker att det är viktigt att den här typen av förslag går hand i hand med statliga bidrag till bilägare att ställa om sin befintliga bil till mer miljövänlig drift när det är möjligt. För den som bor där det saknas kollektivtrafik kan en sådan här förändring innebära stora begränsningar och att köpa en ny miljöbil är mycket kostsamt. Det får inte bli så att det är bara människor med god ekonomi som kan ta sig till vissa delar av vår kommun. Jag såg dessutom för några år sedan siffror som visade att själva tillverkningen av en ny bil genererar mycket stora utsläpp så det är också en viktig miljöfråga att använda befintliga fordon på ett så bra sätt som möjligt.

4. Jag tror inte det finns någon majoritet för strängare regler i Västerås just nu. Jag tror vi får jobba långsiktigt med att skapa trevliga bilfria miljöer kring de butikstäta gatorna där vi vill att många ska röra sig till fots och stärka kollektivtrafiken för att göra den ännu mer attraktiv för ännu flera.

Jazmin Pettersson (S), tekniska nämndens ordf

1. Just nu känner jag inte att Västerås har problem på den nivån. Men det stimulerar till inköp av elbil. Jag är försiktigt positiv.

2. Det är svårt eftersom man ofta tänker på den tunga trafiken. Västerås har också sin underbara varutunnel.

3 & 4. Omvandlingen från bensin/diesel till el ser vi ökning av hela tiden. Marknaden verkar lösa det där ganska snabbt. Det är inte en väldigt angelägen fråga politiskt just nu.

Anna Hård af Segerstad (M), oppositionsråd:

1. Det är viktigt att vi från politiken arbetar för att förbättra miljön och luftkvaliteten i våra städer. Med förslaget om nya miljözoner börjar dock Transportstyrelsen i fel ände för att lösa miljöproblemet. Som förslaget ser ut just nu straffas i första hand personbilsägarna, då kostnaderna för enskilda och företag kan komma att bli mycket höga. Det innebär alltså att hundratusentals hushåll kommer att drabbas genom att deras bilar förbjuds inom stora områden i städerna. De som drabbas hårdast är de med lägre inkomster. Extra hårt blir det då för till exempel ensamstående föräldrar med flera barn, studenter och pensionärer. Underlätta i stället för fler att åka kollektivt eller cykla. Utveckling av biodiesel är också ett sätt att bli mer miljövänlig utan nya förbud.

2. Som förslaget ser ut i nuläget skulle jag inte införa någon av zonerna. Dels med anledning av de kostnadsökningar som det skulle medföra för västeråsarna, men även med hänsyn till det korta tidsspannet. Människor måste ges en rimlig chans att ställa om sina fordon till miljövänligare alternativ.

3. Sammanfattningsvis skulle båda förslagen leda till kostnadsökningar för västeråsarna, allra värst skulle det bli för de som har en lägre inkomst. Det är jag inte beredd att medverka till. Många har svårt att få livspusslet att fungera redan som det ser ut i dag, att då komma med förslag som innebär ökade kostnader och mer regelkrångel är inte rätt väg.

4. Det är viktigare att finna miljövänligare drivmedel, till exempel biodiesel för att inte behöva skrota bilar i förtid.

Henrik Östman (L), samhällsbyggnadsgruppen:

1. Bra förslag, särskilt när lokala politiker får bestämma var och hur de ska införas. Det är främst i storstäderna som dessa zoner kan bli aktuella, men Västerås växer och börjar få storstadsproblem med både trängsel och utsläpp i city. Liberalerna är inte emot bilismen men anser det viktigt att vi värnar vår stadsmiljö i city. Vi är emot den starka förtätning som pågår och som sker på bekostnad av grönytor, ökad trafik och parkering på trånga gator, och därmed ökade utsläpp. Att tvinga fram en ”renare bilism” via miljözon är därför nödvändigt (staden växer ännu mer utanför centrum). Klassningen känner vi igen från Tyskland där motsvarande zoner tagits fram efter dieselskandalerna. Kväveutsläppen ökar i de flesta europeiska storstäder, drabbar även Västerås på sikt men i mindre omfattning.

2. Vi föreslår Miljözon 2, innanför Cityringen, som tillåter de vanliga bränslena och dieselbilar som klarar Euro 6-kraven. Det innebär att alla dieselbilar behöver ett märke på rutan som deklarerar vilken dieselklass den tillhör. Det är ännu inte så många dieselbilar i trafik som klarar Euro 6-kraven, därför vore det lämpligt att pröva en Miljözon enligt ovan i slutet av kommande tioårsperiod.

Om elbilsförsäljningen skulle börja ta fart – går trögt – kan det vara lämpligt att pröva miljözon 3 inom 15–20 år.    

3. En första reaktion är säkert irritation och ilska hos många – bilen är en frihetssymbol – möjligen blir det också något färre bilar i Västerås city, vilket är positivt för de som måste färdas med bil i city men anses negativt för handeln (jämför Stockholm där trafiken minskar och framkomligheten ökar med trängselskatter). Om man sedan lockar med gratis parkering med mera för el, hybrid och -vätgasfordon kan det verka positivt så att dessa blir fler och de som investerar i dessa fordon får lite extra ”nytta” för sin -miljöinsats. På sikt något färre bilar, väsentligt mindre kväveutsläpp, bättre tillgänglighet och nöjdare bilister i Västerås innerstad.

4. Ytterligare 15 till 20 år, för Euro 6-fordon kanske ytterligare en tid om man räknar in nyttofordon och bilar med bostadsparkering i city och viktiga ärenden till city.

 

1. Vad tycker du om förslaget?

2. Om förslaget blir verklighet, vilken
typ av zon skulle du införa och var?

3. Hur skulle förslaget påverka bilisterna i Västerås?

4. Hur länge tror du att det kommer att vara tillåtet
med dieselbilar i centrala Västerås?

 

Vasiliki Tsouplaki (V), oppositionsråd:

1. Det är ett bra förslag för att komma åt luftföroreningar och skapa hälsosammare miljöer i storstäderna. Jag är osäker på hur behovet ser ut i Västerås, men det borde undersökas närmare. Sedan finns det ju många miljöproblem som uppstår även med klimatsmartare bilar, till exempel partiklar från däck-, broms- och vägslitage. Det är förstås också viktigt att elbilar drivs med klimatvänlig el.

2. Jag skulle först vilja se en utredning kring de föroreningar och utsläpp vi har och var de stora problemen finns innan jag pekar ut något område.

3. Jag tycker att det är viktigt att den här typen av förslag går hand i hand med statliga bidrag till bilägare att ställa om sin befintliga bil till mer miljövänlig drift när det är möjligt. För den som bor där det saknas kollektivtrafik kan en sådan här förändring innebära stora begränsningar och att köpa en ny miljöbil är mycket kostsamt. Det får inte bli så att det är bara människor med god ekonomi som kan ta sig till vissa delar av vår kommun. Jag såg dessutom för några år sedan siffror som visade att själva tillverkningen av en ny bil genererar mycket stora utsläpp så det är också en viktig miljöfråga att använda befintliga fordon på ett så bra sätt som möjligt.

4. Jag tror inte det finns någon majoritet för strängare regler i Västerås just nu. Jag tror vi får jobba långsiktigt med att skapa trevliga bilfria miljöer kring de butikstäta gatorna där vi vill att många ska röra sig till fots och stärka kollektivtrafiken för att göra den ännu mer attraktiv för ännu flera.