Krönika. Peppe Hämeenniemi.

2017-09-26 07:00

Nej, jag kommer inte sätta på mig en hjälm

”Det enda en hjälm skyddar mot är konsekvenser av en olycka, och även där gör den ett ganska skralt jobb.”

För någon vecka sen fick jag ett mejl där personen var bekymrad över att jag inte hade hjälm på mig när jag figurerade i VLT för några veckor sedan. När folk frågar varför jag inte har cykelhjälm så brukar jag vända på frågan; varför ska jag ha cykelhjälm på mig? Det vanligaste argumentet är att det skyddar mot olyckor, men det gör ingen hjälm i hela världen. Det enda en hjälm skyddar mot är konsekvenser av en olycka, och även där gör den ett ganska skralt jobb.

För en dryg vecka sedan så kom även NTF:s rapport om att hjälmanvändningen minskar i länet och landet och det tycker jag är något positivt. Cykelhjälmen verkar för NTF och många andra vara en magisk trollformel för att göra cyklingen säkrare, och det är långt ifrån sanningen. Tittar vi på VTI:s (Statens väg- och transportforskningsinstitut) siffror så ser vi att av de allvarliga skadorna bland cyklister är nio procent huvudskador, av alla skador (medräknat de mindre allvarliga) så står huvudskadorna för sex procent.

Kikar vi på Trafikverkets egen bedömning så skulle en hjälmlag leda till åtta färre allvarligt skadade per år, medan säkrare infrastruktur skulle årligen leda till 78 färre allvarligt skadade cyklister. Sänkt fart i tätbebyggt område leder till 48 färre allvarligt skadade och slutligen bättre vinterväghållning som leder till 38 färre skadade per år. Dessa tre områden skulle ge 164 färre allvarliga olyckor per år.

Kikar man på andra länder som infört hjälmtvång så ser vi att cyklingen har minskat och faktiskt kan öka olycksrisken för cyklister. I Australien som har infört en hjälmlag så har cyklingen minskat drastiskt, det har i sin tur har gjort att olycksrisken ökat och incitamenten att bygga säker cykelinfrastruktur minskat.

Det enda sättet att göra vardagscykling säker är genom ”safety in numbers”, det vill säga att vi cyklister blir så många så att säker cykelinfrastruktur måste byggas. Cykelinfrastrukturen har under många år varit underfinansierad i relation till hur många som faktiskt cyklar. Vi måste få en säkrare trafikmiljö för alla oskyddade trafikanter och då måste vi uppmuntra att fler börjar cykla istället för att ta bilen.

Enligt forskning från andra länder med hög cykelandel så sjunker andelen döda och svårt skadade per kilometer i takt med att cykelandelen ökar, detta delvis då de har byggt bra infrastruktur men även då en stor mängd cyklister i trafikmiljön gör bilister uppmärksamma på cyklisternas närvaro. I Nederländerna så ökade cyklingen med 45 procent mellan 1980–2005, samtidigt minskade antalet förolyckade cyklister med 58 procent, och där använder ingen cykelhjälm. Så det är dags för politiker och tjänstemän att gå från ord till handling och börjar lägga pengar på cyklister och oskyddade trafikanter nu.

Och om du fortfarande tror att en cykelhjälm är något bra, då kanske du även borde veta att risken för huvudskador är ännu större om du krockar i en bil. Men bilhjälm, det är ju bara löjligt att ha på sig, eller?

 

Peppe Hämeenniemi
Peppe Hämeenniemi 

Förälder, medlem i Fi Västerås och ordförande för Cykelfrämjandet Västerås.