Krönika. Peppe Hämeenniemi.

2017-08-08 06:00

Sluta skjutsa era barn!

Skjutsande föräldrar är den enskilt största risken mot säkerheten kring skolorna.

Min förra granne brukade skjutsa sitt barn till skolan som låg 200 meter från hemmet, och det kan ju inte vara något unikt även om det kan tyckas absurt. Att väldigt många föräldrar skjutsar sina barn till skolan vittnar det kaos som uppstår utanför mitt bonusbarns skola om. Bilar trängs och stressade föräldrar kastar sura blickar på varandra. Barnen navigerar mellan backande bilar för att ta sig in på skolgården – och de som kommer på cykel svävar även de i livsfara. Hur har vi hamnat här?

Vi backar några årtionden till 1970-talet då nära 90 procent av alla barn gick eller cyklade till skolan. I dag är det endast omkring 50 procent av barnen som tar sig till skolan på dessa sätt. Fördelarna av att gå eller cykla till skolan är att barn får bättre koncentration och således även borde prestera bättre i skolan. De blir även friare och lär sig att ta ansvar då de lär sig att cykla eller gå till skolan.

Så varför skjutsar vi våra barn till skolan så mycket? Jag tror det är flera saker som bidrar, dels att den upplevda osäkerheten har ökat. Vi tror alltså att trafiken är farligare nu än när vi som är föräldrar själva var barn. Detta trots att trafiken har blivit säkrare och antalet dödade i trafiken har halverats sedan 1980-talet.

Jag tror även att den ökade levnadsstandarden med mer pengar i fickan har bidragit till att vi har råd att köra mer bil än förut. Det fria skolvalet har också bidragit till längre och mer udda resvägar än tidigare, nu kan barn gå i skolan på en helt annan sida av stan och det kanske inte finns någon buss som går snabbt och enkelt mellan hemmet och skolan.  Vi ser även att hjälmlagen har bidragit till en minskad cykling, framför allt bland barn.

Hur kan vi komma till rätta med det här? Inte minst måste vi bort från bilden av att cykling är en farlig aktivitet. För cykling är inte farligt, det är stillasittande som är farligt. Vi måste återinföra trafikkunskap som en del av skolundervisningen, där både polis, skola och ideella föreningar arbetar mot samma mål. Skolvägen till och från skolan måste bli bättre, Västerås stad måste ta detta på allvar och sänka bashastigheten till 30 kilometer i timmen och inte 40 som nu planeras. Vältrafikerade passager där många barn går och cyklar måste få belysning och hastighetshinder, det kanske även är på sin plats att återinföra skolpoliserna som avskaffades för några år sen.

Trafikmiljön kring skolorna måste också säkras upp. I vissa nederländska kommuner har man infört stoppförbud vid skolorna på skoltid, och i Danmark har det föreslagits en bilfri zon på några hundra meter för att komma till rätta med problemet att föräldrar i bil gör skolmiljön farlig. Enligt en undersökning från försäkringsbolaget IF bland Sveriges rektorer framkommer det att just skjutsande föräldrar är den enskilt största risken mot säkerheten kring skolorna. Det här ”okynnesskjutsandet” måste få ett slut, sluta skjutsa era barn med bil!

Vi har all möjlighet i världen att få till detta, skolan är kommunal och trafiksituationen i stan är det kommunen som bestämmer över. Men tyvärr verkar kommunens politiker inte ta detta på allvar, så mitt tips när det blir dags för kommunval igen nästa år, är att ni frågar era politiker nere i valstugorna: vad gör ni för att mitt barn ska kunna gå eller cykla säkert till skolan?

Peppe Hämeenniemi
Peppe Hämeenniemi 

Förälder, medlem i Fi Västerås och ordförande för Cykelfrämjandet Västerås.