Kultur & Nöje.

2017-10-20 12:00
  • Vad är hemma och  hur hittar du dit? Det är frågan som Väst­man­lands teater och barn från Fredriksbergsskolan på Råby tillsammans har ställt sig. Resultatet blev en barnteater som hämtar allt innehåll från barnens skapelser, som teckningar och texter.  Bild: Frida Möller
    Vad är hemma och hur hittar du dit? Det är frågan som Väst­man­lands teater och barn från Fredriksbergsskolan på Råby tillsammans har ställt sig. Resultatet blev en barnteater som hämtar allt innehåll från barnens skapelser, som teckningar och texter.
  • Jonna Ljunggren, Bodil Malmberg och Andreas Kullberg på scen.  Bild: Frida Möller
    Jonna Ljunggren, Bodil Malmberg och Andreas Kullberg på scen.

Råbybarnens drömmar blir teaterpjäs

Mötet mellan Västmanlands teater och fyror från Fredriksbergsskolan födde scenkonst.
​– Det vi gör är lättillgängligt och ärligt för det vi använder oss av är rakt taget från barnens texter och teckningar. Det är vårt möte med dem som har skapat det som vi visar, säger Jonna Ljunggren, en av tre skådespelare på scenen.

– Vi ser barnen som dramaturgerna. Det är de som kommer med historierna. Hade vi inte träffat dem hade vi inte haft någon inspirationskälla att plocka ifrån. Vi hade inte fått de här briljanta idéerna. Så de är stommen i det här, fortsätter hon.

En yttre och en inre resa

De övriga två skådespelarna är Andreas Kullberg och Bodil Malmberg. Den sistnämnda står även för regin.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Det handlar både om den yttre resan, men också den inre. Vi har haft många filosofiska frågor om den inre resan och vad som händer när man dör. Reser man vidare? Det handlar också mycket om rymden. De här fjärdeklassarna älskar rymden. Vi har ställt oss frågan om det finns liv på andra planeter och pratat om drömmen att resa ut i rymden och hur det skulle vara att träffa en utomjording, säger Bodil Malmberg.

Hon visste inte riktigt vilken föreställning det skulle bli eftersom barnen skulle få styra ganska mycket. Men då skulle just ”resan hem”-temat finnas där som en ledstjärna.
– Det vi tre skådespelare gestaltar på scen är ingen linjär berättelse. Det blir mycket musik och rörelse.

Hon konstaterar att det var en skräckblandad förtjusning i och med att de hade ganska kort tid på sig att komma till skott. Resan hem har under sju veckor i höst arbetats fram med eleverna.

– Arbetet med barnen var först det viktiga, men nu när vi så entusiastiska och vill att publiken ska tycka om det, säger Bodil Malmberg.

Ser teater som en klassfråga

Bodil Malmberg konstaterar att teater är en klassfråga, och att detta är ett sätt att nå ut.

– Nu har de här barnen också varit på teatern och har fått se hur man jobbar där. Jag tror verkligen att de har fått se att detta är en möjlig yrkesväg att gå. Nu har de också varit på insidan och inte bara varit på utsidan, för därifrån kan ett yrke inom teatern verka ouppnåeligt. Hade jag varit med i en process i den åldern så skulle jag ha förstått att det är möjligt för mig att jobba med det, säger Jonna Ljunggren.

Bodil Malmberg är inne på ungefär samma linje, och förklarar att en process av det här slaget uppmuntrar till att uttrycka sig.
– Det kan vara skriftligt eller genom att måla. I och med att vi har lekt mycket och de har sett oss leka så ser de att det inte finns något rätt eller fel. Jag hoppas att de har fått med sig känslan av att vilja hitta sitt eget uttryck och inse att alla är unika. Alla behöver inte vara likadana och säga samma sak, säger hon.

Nu är hennes förhoppning att Västmanlands teater fortsätter att göra liknade projekt.
– Det är bra att komma ut i länet och repetera, och lämna teaterlokalerna. Vi har lärt känna massor av människor på Råby. Hur ska vi fortsätta det här arbetet? Jag vill det i alla fall, och det hoppas jag att min chef också vill, säger Bodil Malmberg, och förklarar att teaterchefen Niklas Hjulström, brinner för just den här typen av projekt.

Den lokala konstnären Anna Törrönen har skapat konst på Råby där barns idéer och tankar om form och sin stadsdel har inspirerat konstverken. Liknande tankegångar har styrt Resan hem.
– Nu tar vi över stafettpinnen när det gäller att jobba med barn på Råby, säger Jonna Ljunggren.

Smygpremiär för barnens familjer

När ETC Västerås pratar med gänget är det drygt en vecka kvar till premiären. Före startskottet blir det smygpremiär tillsammans med barnen och deras familjer.
– På så vis blir även de en del av processen. Då ”studsar” vi också innehållet via dem så ser vi ifall vi behöver ändra något inför premiären, säger Jonna Ljunggren.

  

Föreställningen kommer att spelas på Kooperativet Råby och teaterns lilla scen, med premiär den 21 oktober.