Ledare. Johan Lindahl .

2017-05-26 07:00

Det är inte hyresgästerna som firar när Mimer säljer

Låga räntor, hög tillväxt och stark efterfrågan på bostäder och lokaler har lagt grunden för en välmående fastighetssektor”. Så inleds inbjudan till Fastighetsdagen på Grand Hotel i nästa vecka. Fastighetsindex visar samma bild. Det är otroligt lönsamt att äga fastigheter och därför attraherar branschen fortfarande nytt kapital. Fler vill göra pengar på bostäder. Fler vill bygga bostäder och fler vill äga bostäder. 

Samtidigt som det finns gott om privata bolag som vill köpa upp lönsamma hyresfastigheter går argumentationen för försäljning oftast ut på att det är ett bra sätt för allmännyttiga bolag att få in kapital så att de kan bygga nytt. För bostadsbolag som Mimer med bra ekonomi och god soliditet är påståendet falskt.

Privatiseringen av allmännyttan har oavsett om det har handlat om försäljning eller ombildning främst varit en fråga om politik och inte en fråga om ekonomi. Politikerna säljer för att de vill, inte för att de måste. I Sala hävdade kommunpolitikerna att en försäljning av hyresrätter var nödvändig för att Salabostäder skulle ha råd att bygga nytt. Nu byggs nya bostäder trots att kommunfullmäktige sade nej till en försäljning.

För ett par veckor sedan gick Västerås allmännyttiga bostadsbolag Mimer ut med att de ska sälja 750 lägenheter på Bäckby och Skallberget. Den här gången var det inte en ekonomisk fråga. Den här gången är argumentet för en försäljning att Mimer har en dominerande ställning i de nämnda bostadsområdena. Mimers affärsutvecklingschef har i P4 förklarat att de behöver ”fler samarbetspartners” och att det kunde vara bra att ”hyresgästerna får se andra hyresvärdar”. Hur detta skulle gynna hyresgästerna, Mimer eller bostadsområdet är oklart.

När den tidigare Mimerchefen Björn Dahlberg för tolv år sedan lovade hyresgästerna på Vetterstorp att deras hem skulle säljas till en långsiktig och seriös ägare var det många hyresgäster som litade på honom. Ett årtionde efter försäljningen har bostäderna genomgått ett flertal försäljningar och haft flera olika fastighetsförvaltare. Just nu genomför dessutom den nuvarande ägaren Rikshem ett omfattande renoveringsarbete som kommer att resultera i höga hyreshöjningar för hyresgästerna. 

Mimers vd Mikael Källqvist ger i dag hyresgästerna samma löfte som Björn Dahlberg gjorde för tolv år sedan. Mimer kommer inte att sälja bostäderna till vem som helst heter det, men de kan inte heller ge några som helst garantier för vad köparna kommer att göra med bostäderna. Känner man till hur det har gått på andra håll är det inte svårt att förstå hyresgästernas oro. 

I bolagsrapporterna heter det att fyra fastigheter avyttras men i verkligheten handlar det om 750 hem som ska säljas. I varenda en av dessa lägenheter finns människor som lever sitt liv i en hyresrätt de har gjort till sitt hem. Det går inte att se lättvindigt på deras framtid och hävda att de ska se fram emot att få andra hyresvärdar när försäljningshotet står för dörren. 

För hyresgästerna på Bäckby och Skallberget blir ingenting bättre av att Mimer säljer deras hem. De har ingen anledning att fira den planerade försäljningen. De enda som har anledning att fira privatiseringen av allmännyttan är herrarna på Grand Hotel. 

 

 

Johan Lindahl
Johan Lindahl  

Bor i Skultuna, hejar på VSK och är medlem i Vänsterpartiet.