Ledare. Hawar Asaiesh.

2017-10-30 07:00

Ett hån mot kampen för jämställdhet 

Nu har det gått ett par veckor sedan partiledardebatten sändes på TV. Och vad saknades i debatten? Jo, ett tryck på jämställdhetsfrågorna. Hur kommer det sig då att en fråga som bör vara prioriterad inte får större utrymme? Svaret är nog ganska enkelt egentligen. Det finns inget utrymme i patriarkatet för att stärka kvinnor. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Få som har sociala medier kan ha undgått hashtagen #metoo som uppmärksammat sexuellt våld mot kvinnor. Här delar kvinnor med sig av sina upplevelser av att ha utsatts för sexuellt övergrepp eller ofredande. Det borde inte komma som en chock för någon att så många kvinnor faktiskt delat hashtagen. Utöver de som syns finns fortfarande ett stort mörkertal som väljer att inte dela sina upplevelser. 

Men om vi tror att ett samhälle kan förändras över en natt är vi fel ute. Vi måste gå till botten med problemet. Därför är det märkligt att det fortfarande är så många som motsätter sig genuspedagogik för barn och ungdomar i skola samt förskola. För att komma åt problemet, för det är ett problem när män tror sig ha rätten att komma åt en kvinnas kropp oavsett om det är med ord eller handling, måste vi ändra på det från grunden. Det är ett långsiktigt arbete som behöver introduceras i tidig ålder.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Genuspedagogik innebär inte att barn inte får vara flickor eller pojkar, det innebär inte heller att barn ska tvingas in i ett tredje kön, utan handlar om att vi måste krossa idéerna om att det finns olika förväntningar på barn på grund av deras kön, att bryta de könsnormer som finns idag. De som motsätter sig det har en förlegad syn på vad kön är. 

Det finns nu en motion från Vänsterpartiet om ett resurscentrum för jämställdhet och förslaget har fått bifall i kommunfullmäktige här. Dock så finns det inte med i majoritetens budget för 2018. Resurscentrum för jämställdhet beräknas kosta tre miljoner kronor. Väger vi den kostnaden mot hur många kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp och ofredanden blir det nästan löjligt att inte få med det i en budget. Det är ett hån mot kampen för jämställdhet.

Vänsterpartiet Västerås har även tagit fram ett omfattande och gediget utbildningspolitiskt program för hur skolan ska arbeta i Västerås stad. En viktig punkt som är med i det utbildningspolitiska programmet är just ett resurscentrum för jämställdhet. Skolan behöver genuspedagogik och det är bråttom. Det räcker inte med någon fortbildningsdag per termin utan måste finnas med i hur lärare, pedagoger och övrig personal resonerar på skolan. Det står skrivet i skollagen att skolan ska jobba med att främja jämställdhet. 

Så, för att ingen flicka ska behöva höra av en vuxen att det är okej att en pojke puttar henne för att han är kär i henne, för att ingen pojke ska behöva lära sig att det är okej att puttas för att han är kär i henne och för att vuxna inte ska skapa maktrelationer mellan barn måste genuspedagogiken finnas där för att vi i framtiden ska leva i ett mer jämställt samhälle. 

 

 

Hawar Asaiesh
Hawar Asaiesh 

Medlem i Vänsterpartiet och älskar att titta på fotboll.