Ledare. Johan Lindahl .

2017-07-03 07:00

Låt det inte hända här

På bara en timme hade elden slukat det 24 våningar höga Grenfell Tower. Branden på Latimer Road för två veckor sedan var den dödligaste branden i London sedan andra världskriget. Så många som 79 personer ska ha mist livet i branden. En frys sägs ha startat den men det var troligtvis den felaktiga användningen av det billiga men ack så brandfarliga byggmaterialet cellplast som orsakade den snabba spridningen.

Grenfell Tower är inte bara en fruktansvärd tragedi. Med den proteströrelse som rest sig ur askorna har namnet blivit en symbol för sociala orättvisor. Men trots den bostadssociala katastrofen i London finns det gott om högerpolitiker och lobbyister i Sverige som förespråkar den brittiska modellen med marknadshyror, social housing och avreglerad bostadsmarknad.

I den svenska debatten har ”färre regler” blivit en av de mest uttjatade klyschorna. Varje gång en politiker ska rada upp åtgärder för att öka bostadsbyggandet nämns att det måste bli enklare att bygga, processen måste bli snabbare och vi måste minska byråkratin. Är det verkligen lösningen på bostadsfrågan?

Förra mandatperioden fick jag uppleva flera tydliga luckor i lagstiftningen. Som ledamot i byggnadsnämnden var jag först med och beviljade bygglov till Östra hamntornet i Västerås. När tornet väl var byggt fick jag som ledamot i direktionen för Mälardalens brand och räddningsförbund vara med att fatta beslut om vite för bostadsrättsföreningen i hamntornet. Lagstiftningen ställer nämligen inte samma krav på brandskydd när ett hus ska byggas som när det väl är byggt.

Trots att lagstiftningen är långt ifrån komplett är det viktigt att komma ihåg att en hel del av det regelverk vi har är till för att skydda och förbättra för medborgarna. Detaljplanering, byggregler och brandskyddsföreskrifter kan tyckas byråkratiskt men det finns alltid en tanke bakom. Men lagarna är inte skrivna i sten. De går ändra på. De går att förbättra.

Riksdagsledamoten Nooshi Dadgostars (V) fick i förra veckan ett mycket viktigt uppdrag av regeringen då hon utsågs till särskild utredare med ansvar för att säkerställa att befintliga byggrätter i landets kommuner bebyggs. I uppdraget ingår även den obligatoriska översynen av plan- och bygglagen men förhoppningsvis är det denna gång inte ett ensidigt avreglerande regeringen är ute efter. Dadgostars utredning bör i stället skapa nya regler som sätter stopp för fastighetsägare som ägnar sig åt markspekulation i stället för byggande. Bättre regler – inte färre.

En annan viktig brist i regelverket har Dadgostar redan uppmärksammat. För en vecka sedan ställde hon en fråga till bostadsminister Peter Eriksson om hur brandskyddet kontrolleras i byggandet av nya bostäder. Med tanke på att användandet av cellplast har exploderat i Sverige finns det all anledning att säkerställa att materialet används på ett korrekt sätt. Som det är i dag finns ingen tredje part som kontrollerar att reglerna följs utan det är byggherrarna själva som ska garantera att allt gått rätt till. För att undvika ett svenskt Grenfell Tower bör reglerna ses över omgående.

Alla människor, oavsett inkomst och härkomst, förtjänar goda och trygga hem. Bostadskrisen får inte bli en ursäkt för att sänka byggstandarden, bygga fattigbostäder, acceptera oskäliga hyresnivåer och omoderna kontraktsförhållanden. Västerås ska inte bli ett nytt London. Vi har byggt bort bostadsbrist med bra bostäder förut och vi kan göra det igen.

Johan Lindahl
Johan Lindahl  

Bor i Skultuna, hejar på VSK och är medlem i Vänsterpartiet.