Ledare. Djeila Ahundzada.

2017-07-10 07:00

Låt ungdomsförbunden komma in i skolorna

Sverige är en representativ demokrati. Representativ demokrati innebär att folket styr genom val av partier eller företrädare med beslutanderätt. Makten ligger i folkets händer. Genom att medborgarna får påverka och rösta i demokratiska val åstadkommer vi folkstyre.

Ungdomsdialog är ett projekt i Västerås som dagligen jobbar med att bygga en bro mellan ungdomar och politiker. Hur kan organisationsgraden, aktivitetsnivån och kontakten i allmänhet med politiken vara lägst bland ungdomar, trots att den här generationens ungdomar i dag är pålästa om de flesta frågorna och knappast mindre intresserade än tidigare generationer?

Ungdomar i dag försöker övertala sig själva att de inte är politiskt intresserade och att de inte har någon kunskap inom politiken. Hur kan det stämma överens när det endast krävs en provocerande fråga och du har en glödande ungdom som argumenterar för sin sak? Den politiska organisationsgraden minskar både bland unga och äldre. Organisationsgraden minskar trots att vi i dag har större möjlighet till information och trots att vi i dag är i stort behov människors engagemang.

Många, i princip alla, gymnasieskolor och grundskolor (med främst fokus på högstadiet) vägrar släppa in politiska ungdomsförbund. Genom att inte släppa in politiska ungdomsförbund bygger rektorer upp en mur mellan politiken och ungdomarna som senare är svårare att montera bort. Politiken blir något som ungdomar inte kommer kontakt med och till slut förlorar hoppet för. Ungdomar förlorar hoppet för att de inte får vara med och påverka. Ungdomar får inte chansen att organisera sig och få en förståelse för politiken. Ungdomar får inte möjligheten att höras och bidra till den representativa demokratin.

Skolor stänger ute alla politiska ungdomsförbund med argument att ett politiskt ungdomsförbund kan skapa otrygghet i skolan och för eleverna. Skolorna försöker förklara att de värnar sina elevers bästa genom att hålla politiska ungdomsförbund utanför sina skolor. Politiska ungdomsförbund i Västerås, Västmanland och Sverige är överens om att skolor agerar fel och inte får komma undan ansvar genom att låta ungdomsförbunden endast besöka skolor ett fåtal gånger under ett valår.

Det är obegripligt varför eleverna skulle behöva skyddas från politiska organisationer och ironiskt att skolorna hindrar eleverna från att lära sig. Det är inte konstigt om de unga tappar tron på politiken när de stängs ute och inte får någon information. Protektionismen resulterar i antidemokrati.

Det är dags för skolorna att våga ta steget att släppa in demokratin genom portarna. Om skolorna finns till för att sprida kunskap och utbilda samhällsmedborgare, ska inte samhället stängas ute.