Ledare. Djeila Ahundzada.

2017-10-02 07:00

Politiken finns här för att göra skillnad

Det är tröttsamt att dag efter dag se den bild som målas upp av Sverige. Det sägs att Sverige är i ett katastrofläge utan kontroll. Mycket i Sverige är dåligt och väldigt lite är bra. Den oriktiga bilden sprider rädsla och hat i vårt samhälle. Trovärdigheten för politiken förloras och samhällets demokrati försvagas. Vi måste gnugga ögonen och titta djupare in i vad det är som händer runt omkring oss.

Vi lever i en demokrati, där jämställdheten har kommit längre än i många andra länder i världen. Vi lever i en global värld där vi kör tyska bilar, äter traditionella fredagstacos, tittar på filmer från Förenta staterna och lyssnar på musik från hela världen.

Vi lever i ett Sverige där arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar. Vi lever i ett Sverige där det byggs som det aldrig har byggts förut. Vi lever i ett Sverige där den största satsningen på klimat och miljö någonsin genomförs.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Regeringens framtidsvisioner höjs och backas upp med den återigen starka svenska ekonomin. Statsskulden är på den lägsta nivån sedan 1977. Det finns många vinnare i regeringens senaste budget. Här är några förslag som är extra glädjande för unga i Sverige i dag:

• 200 kr till gymnasieelever.

• 300 kr till högskolestudenter.

• CSN-lån till körkort.

• Fri kollektivtrafik för skolungdomar under sommaren.

• 90 000 utbildningsplatser.

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit trots att arbetsgivaravgifterna har ökat. Den ligger i dag på 17,3 procent, vilket gör den till den lägsta siffran på 14 år. Ungdomar behöver inte så kallade enkla jobb eller lägre lön för att komma in på arbetsmarknaden. Sverige kan inte vinna tävlingen i låga löner. Sverige måste vinna tävlingen i kunskap, entreprenörskap och forskning.

Det är extra glädjande att receptet på ungdomsarbetslösheten kom från Västerås. Västeråsmodellen, eller ungdomskontraktet, var och är lösningen på dagens arbetslöshet bland ungdomar. Alla ungdomar under 25 år som inte har gått ut gymnasiet ska erbjudas 50 procent studier och 50 procent jobb. Ungdomarna ska alltså läsa färdigt sin gymnasieexamen på halvtid samtidigt som de skaffar sig arbetslivserfarenhet de andra 50 procent av tiden.

Körkort är ofta ett krav från arbetsgivare. Möjligheten att ta CSN-lån för att kunna ta körkort ger alla ungdomar, oavsett ekonomisk bakgrund, mer jämlika förutsättningar att konkurrera på arbetsmarknaden.

90 000 utbildningsplatser behövs för att alla ungdomar ska kunna få möjlighet att komma in på sin drömutbildning. 90 000 utbildningsplatser behöver alla arbetsgivare som är i desperat behov av rätt kompetens på arbetsplatserna. 90 000 utbildningsplatser behöver Sverige för att kunna konkurrera ut världen med nya starka företag och innovationer.

Det finns fortfarande mycket som behöver ändras och politiken finns här för att göra det men det är viktigt att komma ihåg gnugga ögonen, rensa öronen, titta djupare och lyssna noggrannare på vad det är som egentligen händer runt omkring dig.