Ledare. Djeila Ahundzada.

2017-06-05 07:00

Segregationen kräver långsiktiga lösningar

Segregation definieras i Nationalencyklopedin som: ”Det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper.” Illusionen om att segregationen endast finns i storstäder är sprucken. Det är dags att inse att segregationen även finns i vår stad, Västerås. 

Segregation skapar stora ord som otrygghet, kriminalitet och orättvisa men segregationen är också en av effekterna av ett politiskt misslyckande. Bostadsbyggandet, migrationspolitiken och skolpolitiken är bara några få tydliga politiska områden som har bidragit till segregationens utveckling. Det politiska misslyckandet har inte bara berott på en politik som sätter vinstintressen först, det största politiska misslyckandet har berott på kortsiktiga lösningar.  

De segregerade områdena skapar otrygghet, orättvisa och kriminalitet vilket försvårar livet för människorna som bor i de segregerade områdena. Polisen arbete är en väg att skapa kortsiktig trygghet i de segregerade områdena. Därför kommer regeringen att satsa 4 miljarder kronor på polisen och säkerhetspolisen samt skärpa straffen för en rad brott. 

Dessa investeringar i samhället är viktiga. Men investeringar som inte bara är viktiga utan nödvändiga för att bekämpa segregationen och trygga samhället på alla plan är de långsiktiga lösningarna. De långsiktiga lösningarna som kommer lösa de stora orden som otrygghet, kriminalitet och orättvisor på riktigt. 

Långsiktiga lösningar som att bygga ut segregerade områden med olika typer av bostäder, hyreslägenheter, bostadsrätter, villor och radhus. Samma typer av bostäder lockar till sig samma typer av människor. Den globaliserade världen måste även implementeras i våra bostadsområden. 

Långsiktiga lösningar som att reformera det fria skolvalet så att alla barn oavsett föräldrarnas etniska- eller ekonomiska bakgrund får samma chans i livet. Satsa på och utveckla fritidsgårdarna. Fritidsgårdar ska få större utrymmet att bjuda in företag och föreläsare för att inspirera ungdomar. Fritidsgården måste vara en självklarhet i alla bostadsområden för fritidsgården är skolans förlängda arm som ungdomar vänder sig till efter skoltid.  

Långsiktiga lösningar som att utveckla och effektivisera validering så att människor snabbt kan bygga upp sin vardag genom att ha ett arbete att gå till. Valideringen är det viktigaste verktyget för att integrera människor och effektivisera kostnaderna. Genom validering ökar vi inte bara sysselsättningsgraden men matchar även arbetsmarknaden genom att tillsätta rätt kompetens i de bristyrken som finns på arbetsmarknaden idag. 

Långsiktiga lösningar syns inte på samma sätt och bidrar inte till samma snabba effekt som de kortsiktiga lösningarna, vilket inte resulterar i billiga politiska poänger. Men segregationens resultat handlar inte alltid om politiska poänger utan om tålamod att bygga upp ett samhälle där ett barns möjlighet att uppfylla sin dröm inte ska bero på bostadsort.