Ledare. Hawar Asaiesh.

2017-09-25 07:00

Skolan ska vara likvärdig – oavsett bostadsområde

In i det sista försökte Vänsterpartiet att rädda Bäckbyskolan. Även om sannolikheten att skolan skulle räddas var väldigt liten, var det ändå viktigt att göra ett sista försök och framför allt markera att det var ett misstag att lägga ner skolan. I en tid då vi ser att allt fler på olika sätt exkluderas i samhället behövs en politik som kämpar för att inkludera.

Det borde ha varit en självklarhet för alla partier i Västerås att behålla en högstadieskola på Bäckby istället för att lägga ner den. Skolan borde ha fått de ekonomiska förutsättningar den behövde eftersom alla förtjänar en skola de kan lita på i sitt bostadsområde. Elever ska inte behöva välja skolor i andra områden för att skolor och bostadsområden prioriteras olika. Skolan ska vara likvärdig oavsett vilket bostadsområde den ligger i.

I somras bestämde Västerås stads fastighetsnämnd att det ska ske satsningar på Bäckby över en femårsperiod. Även om det är välkommet så är det alldeles för lång tid då det inte är någon nyhet att satsningar på Bäckby har behövts sedan länge. Förändring behövs här och nu.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


Vem är då där och fångar upp Bäckby när politiker och tjänstemän sviker? Jo, det är civilsamhället, den här gången i form av ett projekt SFB (Stöd från Bäckby). De har lyft upp de problem som finns där. Det är främst ungdomar som behöver sysselsättning och aktiviteter. De behöver känna att de är en del av ett sammanhang och en gemenskap.

Med lite vägledning har SFB som startat projektet sökt bidrag hos kommunen, och ingått ett samarbete med VL där de bland annat har blivit sponsrade med busskort. På kort tid har de lyckats genomföra trygghetsvandringar i centrum och pratat med ungdomarna som finns där, ordnat aktiviteter och försökt skapa trygghet på bussen som åker från Bäckby till Centrum genom att åka med på bussen.

Förutom att skapa trygghet i bostadsområdet så är också en del av projektet att visa upp en annan bild av Bäckby. Många som bor där är, med all rätt, trötta på hur de framställs i framför allt media.

Skulle vi titta på Bäckby utifrån ett sociologiskt perspektiv hade vi kunnat använda oss av både avvikelseteori och stigmatisering för att försöka förstå hur de som bor i bostadsområdet upplever situationen. Det mest problematiska är att risken finns för att de boende på Bäckby till slut upplever en sekundär avvikelse och därmed också börjar tro på den bild som målas upp i media.

Nu måste vi ta ett gemensamt ansvar och inte svika de som redan har svikits flera gånger om. Vill vi ha en förändring måste de ansvariga visa att de menar allvar och satsa på området. Då är det viktigt att ge förutsättningar till de som är villiga att satsa, de som vill ha ett inkluderande samhälle, och har idéerna. Det visar hur viktigt civilsamhället är i en demokrati, hur det många gånger är en samhällsbärare. Vi har sett exempel på det flera gånger runt om i Sverige. Det går att skapa förändring, men bara om är vi villiga att göra det tillsammans. Så byggde vi det moderna Sverige och så ska det fortsätta att byggas.

 

 

Hawar Asaiesh
Hawar Asaiesh 

Medlem i Vänsterpartiet och älskar att titta på fotboll.