Nyheter.

2017-05-26 07:00
 • Amazons förhandlingar med Västerås kommun har präglats av hemlighetsmakeri och en hög närvaro av jurister. Bild: Joni Nykänen
  Amazons förhandlingar med Västerås kommun har präglats av hemlighetsmakeri och en hög närvaro av jurister.
 • Etapplan för Amazons etablering i Västerås. Bild: Västerås stad/Arup
  Etapplan för Amazons etablering i Västerås.
 • Amazon har som mål att använda sig av 100 procent förnybart, men man har ingen handlingsplan som visar när man ska uppnå det, säger Rolf Lindahl på Greenpeace. Bild: Greenpeace
  Amazon har som mål att använda sig av 100 procent förnybart, men man har ingen handlingsplan som visar när man ska uppnå det, säger Rolf Lindahl på Greenpeace. 

Greenpeace kritiserar Amazons miljöplaner

Kommuntopparna jublade när det blev klart att IT-jätten Amazon Web Services ska etablera sig i Västerås. Men det finns en skuggsida av Sverige-satsningen, den enorma energianvändningen. Och nu lyfter miljöorganisationen Greenpeace fram problem med bolaget.
​ – Det är bekymrande att Amazon har en hög sekretess, säger Rolf Lindahl, ansvarig för klimat- och energifrågor hos Greenpeace.

Rolf Lindahl hos Greenpeace vittnar om ett bolag som har hög sekretess och inte offentliggör uppgifter om vilken typ av energikällor man använder sig av.
– Amazon har som mål att använda sig av 100 procent förnybart, men man har ingen handlingsplan som visar när man ska uppnå det. Det duger inte att bara ha en ambition om att det ska ske någon gång i framtiden, säger han och betonar att Greenpeace har, inte krav, men vissa förväntningar på IT-jätten.

– Vi förväntar oss att Amazon Web Services, när de har etablerat sig i Sverige, kommer att drivas av 100 procent förnybara energikällor. Vi förväntar oss också att när man etablerar sig i Sverige så kommer man att redovisa vilken form av elproduktion man använder sig av åtminstone för den delen som gäller för Sverige, fortsätter Rolf Lindahl. 

Sekretess försvårar granskning

Han konstaterar att Greenpeace-kollegorna i USA har haft svårt att granska just Amazon på grund av sekretessen, och förklarar att en IT-jättes energiförbrukning, ifall att den rör sig om förnybar energi i stället för fossila bränslen, är relevant globalt sett.
– De konsumerar en stor mängd el. Bland annat kommer videotjänster att år 2020 bestå av 80 procent av internettrafiken. Så det är inte vilken aktör som helst. Det har betydelse för klimatomställningen på jorden hur Amazon väljer att agera, säger Lindahl. 

Han har inte sett en bekräftelse från Amazons håll på att satsningen i Västerås, Katrineholm och Eskilstuna, där dessa anläggningar kommer att finnas i Sverige, kommer att drivas 100 procent förnybart.
– Det vore välkommet om man redovisade det offentligt, säger Rolf Lindahl.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det är känt att datahallarna kommer att vara utrustade med totalt 72 dieseldrivna generatorer som ska säkra upp eltillgången på anläggningen vid strömavbrott.
– Det viktigaste är att den kontinuerliga elförbrukningen drivs av förnybar el. Behöver de en backup-lösning ser jag inte det som det stora problemet. Men det är beklagligt att ett bolag som har satt 100 procent förnybart som mål väljer att förlita sig på dieseldrivna generatorer som backup-lösning. Inte minst vid nyetableringar, säger Rolf Lindahl, och konstaterar att om man vill ligga i framkant borde man se efter andra lösningar som exempelvis batterier.

Sedan 2010 har Greenpeace utvärderat internetjättarnas avtryck på planeten. I rapporten Clean click som kom tidigare i år gick Greenpeace igenom energianvändning hos datacenter som är i de stora IT-bolagens ägo. 

Apple och Google låg bra till, medan Netflix och Amazon låg sämre till. Enligt Greenpeace hade dessa två större miljöpåverkan än många andra populära tjänster.
– Just Amazon halkar efter, säger han.

Enligt Clean click är de en av de minst transparenta IT-jättarna i branschen. Men det ska ha tagits lovande steg som nya projekt där man jobbar med förnybar energi.

Inget svar ges

När ETC Västerås ställer en direkt fråga till Amazons pressrepresentant i Sverige om förnybar energiförbrukning ges inget svar.
– Jag har gått igenom dina frågor och i dagsläget har vi ingen mer offentlig information än vårt pressmeddelande, skriver Amazon-representanten i ett mejl.

Tillgång till kunnig arbetskraft och grön energi är några av fördelarna med Sverige som bolagets Nordenchef uppgav i samband med att etableringen offentliggjordes.

Enligt siffror från Mälarenergi beräknas datahallarna i just Västerås (anläggningarna i Katrineholm och Eskilstuna är inte inkluderade) att ha en årlig elförbrukning på 200 till 250 GWh vid 2023, och upp till 500 GWh på sikt. Ungefär halva förbrukningen jämfört med Facebooks anläggning i Luleå.    

• I ett flertal artiklar har Amazon Web Services moderbolag Amazons personalpolitik lyfts fram i ett kritiskt ljus.

• Enligt New York Times ska Amazon i åratal ha kämpat för att hålla fackföreningsverksamhet ute ur bolaget. Bland annat har det uppmärksammats hur lagerarbetare på Amazon i Tyskland har lämnat sina arbetsplatser före julen 2013 för att strejka.

• Dagens ETC skrev 2015 hur Amazon använder sig av arbetskraft utan krav på kvalifikationer som är möjliga att ta direkt utan ansökan eller intervju, arbetstagare som bolaget kallar för ”mechanical turks”. Betalningen ligger vanligen under en krona per uppdrag.

• Det rör sig om så kallad crowdworking och är billig arbetskraft för mindre avancerade uppgifter som kräver mänsklig interaktion av den typen som datorer ännu inte klarar av. Anställningstrygghet, reglerad arbetstid, försäkringar och rätt till semester saknas.