Nyheter.

2017-05-26 07:00

Spelet bakom affären med IT-jätten

Amazons etablering i Västerås är en fjäder i hatten för kommunledningen. Men förhandlingarna inför etableringen har omgärdats av hemlighetsmakeri och frågor om allt från fibernät till granater och harar.

Västeråsare kan räkna med att det amerikanska bolaget Amazon Web Services datacenter som kommer att byggas vid Hökåsen (området Kvastbruket) blir en anläggning höljd i dunkel, trots att exteriören blir fullt synlig för invånarna.

Amazons förhandlingar med Västerås kommun har präglats av hemlighetsmakeri och en hög närvaro av jurister.
– Vi har svarat på en handfull sådana här förfrågningar genom tiderna, och det är Amazon som har haft de högsta kraven på sekretess, säger Conny Petrén, näringslivschef för Västerås stad. 

Kulturer möts

Han vittnar om en process där två olika kulturer möts och de har behövt hitta en medelväg under förhandlingarna. Bland annat har Amazon ständigt velat ha intyg på i stort sett allt som har sagts.
– När vi väl har träffat representanterna så har det inte varit någon misstänksamhet. Men det tog en lång stund innan vi sågs, säger Petrén.

Det krävdes att kommunens representanter förklarade för bolagets representanter hur en kommun faktiskt fungerar, och att det finns en offentlighetsprincip och att man därmed inte kan lägga locket på när det gäller vissa frågor.
– Man pratar aldrig med Amazon. Man pratar med konsulter, säger Petrén.

Conny Petrén ger fler detaljer om ärendegången kring Amazon-etableringen.
– I början var man så sugen på att allt skulle gå i lås. Men när vi märkte att vi var intressanta för dem och noterade att de ville ha något av oss så började vi också ställa motkrav. Vi sade att vi ska ha ett byggkrav. Vi har inte heller subventionerat någonting och de har fått ett marknadsmässigt pris. 

Jobbat med Amazon i 900 timmar

Petrén har jobbat med Amazon-etableringen i 900 timmar sedan i april förra året och beskriver en mejlkorrespondens som har handlat bland annat om vilket fibernät bolaget vill ha, om vattnet och information om markens geologi – ifall det går rör och kablar där.
– De har haft frågor som är lite lattjo. Finns det djur på den marken? Vem äger djuren? Hararna. De har också frågat om det ligger granater i backen. Men Sverige har ju inte varit i krig på 200 år, säger Conny Petrén. 

Specialinkallad fastighetsnämnd

Kommunen och politikerna ställde upp på saker som man annars inte gör. Som en specialinkallad fastighetsnämnd. Under sekretess fick några politiker reda på vilket bolag det rörde sig om för att man vägrade fatta ett beslut om man inte visste vem köparen var. Under samma vecka var det ett extrainsatt kommunstyrelsemöte och senare i veckan kommunfullmäktige.

– Vi ställde upp på ett sätt som man kanske inte gör varje dag. Men det gjorde vi och politikerna. Jag tycker inte att vi har varit mesiga eller äventyrat någon lag. Mycket tack vare våra egna jurister, säger Petrén. 

Han är övertygad om att Amazons närvaro i Västerås ger draghjälp åt andra etableringar.

När kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S), fastighetsnämndens ordförande Magnus Edström (MP) och just Conny Petrén i början av april meddelade att Amazon skulle etablera ett datacenter i staden ville ingen svara på hur många jobb det skulle resultera i. 

Nyligen ville näringsminister Mikael Damberg, i DN, dra ner förväntningarna kring antalet jobb som skulle kunna skapas.
– Man ska inte bara räkna jobb. Man måste se det som infrastruktur, säger han till tidningen.

Damberg lyfte fram att det var relativt få personer som behövdes för att driva Facebooks anläggning i Luleå.